Hele landet
Hele landet

Vannmagasinene er 4/5 fulle igjen

Publisert

Hele landet

Fyllingsgraden i hele landet er nå 79,4 prosent. Uken før lå fyllingsgraden på 76,8 prosent. På samme tid i fjor lå fyllingsgraden på 86,2 prosent. hele landet har en kapasitet på 82.224 GWh og med en fyllingsgrad på 79,4 prosent tilsvarer det 65.295 GWh.

Hele landet
Hele landet

Elspotområde 1 - Østlandet

Elspotområde 1 omfatter den østlige delen av østlandet fra Buskerud og nordover (bortsett frå den del av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo). Magasinkapasitet er 5.787 GWh.

For en uke siden var vannmagasinene 88,6 prosent fulle. Uken før lå fyllingsgraden på 86,7 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 89,6 prosent. Totalt har elspotområde 1 en kapasitet på 5.787 GWH og vannreservene tilsvarer nå 5.129 GWh.

Østlandet
Østlandet

Elspotområde 2 - Sørvestlandet

Elspotområde 2 omfatter den sørlige delen av Buskerud, mesteparten av Vestfold, Telemark, Agder-fylka, Rogaland og sørlig del av Hordaland. Magasinkapasitet er 32.725 GWh.

For en uke siden var vannmagasinene 82,2 prosent fulle. Uken før lå fyllingsgraden på 79,7 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 89,0 prosent. elspotområde 2 har en kapasitet på 32.725 GWh og med en fyllingsgrad på 82,2 prosent tilsvarer det 26.889 GWh.

Sørvestlandet
Sørvestlandet

Elspotområde 3 - Midt-Norge

Elspotområde 3 omfatter nordre og vestlig del av Sogn og Fjordane, den delen av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo, Møre og Romsdal og Trøndelag til Tunnsjødal. Magasinkapasitet 7.809 GWh.

Fyllingsgraden i elspotområde 3 er nå 80,0 prosent. Det er 3,7 prosentpoeng mer enn fyllingsgraden uken før da den lå på 76,3 prosent. På samme tid i fjor lå fyllingsgraden på 79,7 prosent. elspotområde 3 har en kapasitet på 7.809 GWh og med en fyllingsgrad på 80,0 prosent tilsvarer det 6.248 GWh.

Midt-Norge
Midt-Norge

Elspotområde 4 - Nord-Norge

Elspotområde 4 omfatter resten av Trøndelag og Nord-Norge. Magasinkapasitet er 19.367 GWh.

Fyllingsgraden i elspotområde 4 er nå 63,6 prosent. Uken før lå fyllingsgraden på 62,7 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 81,6 prosent. Totalt har elspotområde 4 en kapasitet på 19.367 GWH og vannreservene tilsvarer nå 12.319 GWh.

Nord-Norge
Nord-Norge

Elspotområde 5 - Vestlandet

Elspotområde 5 omfatter midtre og nordlig del av Hordaland, Sogn og Fjordane sør for Sognefjorden og Indre Sogn, og vestlig del av Buskerud og Oppland. Magasinkapasitet er 16.536 GWh.

I uke 41 lå fyllingsgraden for elspotområde 5 på 89,0 prosent. Uken før lå fyllingsgraden på 84,4 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 87,8 prosent. elspotområde 5 har en kapasitet på 16.536 GWh og med en fyllingsgrad på 89,0 prosent tilsvarer det 14.710 GWh.

Vestlandet
Vestlandet

Artikkelen er skrevet av en automatisert robot basert på tall fra NVE. Feil kan forekomme.