Hele landet
Hele landet

Vannkraftverkene har nå vannmengder tilsvarende 66,6 TWh klare til å produsere strøm

Publisert

Hele landet

I forrige uke lå fyllingsgraden på 81,0 prosent i hele landet. Uken før lå fyllingsgraden på 79,4 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 86,6 prosent. Totalt har hele landet en kapasitet på 82.224 GWH og vannreservene tilsvarer nå 66.608 GWh.

Hele landet
Hele landet

Elspotområde 1 - Østlandet

Elspotområde 1 omfatter den østlige delen av østlandet fra Buskerud og nordover (bortsett frå den del av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo). Magasinkapasitet er 5.787 GWh.

Vannmagasinene i elspotområde 1 er nå 89,7 prosent fulle. Det er 1,1 prosentpoeng mer enn fyllingsgraden uken før da den lå på 88,6 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 88,6 prosent. Totalt har elspotområde 1 en kapasitet på 5.787 GWH og vannreservene tilsvarer nå 5.191 GWh.

Østlandet
Østlandet

Elspotområde 2 - Sørvestlandet

Elspotområde 2 omfatter den sørlige delen av Buskerud, mesteparten av Vestfold, Telemark, Agder-fylka, Rogaland og sørlig del av Hordaland. Magasinkapasitet er 32.725 GWh.

Vannmagasinene i elspotområde 2 er nå 82,9 prosent fulle. Uken før lå fyllingsgraden på 82,2 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 90,5 prosent. Totalt har elspotområde 2 en kapasitet på 32.725 GWH og vannreservene tilsvarer nå 27.127 GWh.

Sørvestlandet
Sørvestlandet

Elspotområde 3 - Midt-Norge

Elspotområde 3 omfatter nordre og vestlig del av Sogn og Fjordane, den delen av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo, Møre og Romsdal og Trøndelag til Tunnsjødal. Magasinkapasitet 7.809 GWh.

I uke 42 lå fyllingsgraden for elspotområde 3 på 83,1 prosent. Det er 3,1 prosentpoeng mer enn fyllingsgraden uken før da den lå på 80,0 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 80,3 prosent. Totalt har elspotområde 3 en kapasitet på 7.809 GWH og vannreservene tilsvarer nå 6.489 GWh.

Midt-Norge
Midt-Norge

Elspotområde 4 - Nord-Norge

Elspotområde 4 omfatter resten av Trøndelag og Nord-Norge. Magasinkapasitet er 19.367 GWh.

I forrige uke lå fyllingsgraden på 66,5 prosent i elspotområde 4. Uken før lå fyllingsgraden på 63,6 prosent. På samme tid i fjor lå fyllingsgraden på 80,4 prosent. Totalt har elspotområde 4 en kapasitet på 19.367 GWH og vannreservene tilsvarer nå 12.871 GWh.

Nord-Norge
Nord-Norge

Elspotområde 5 - Vestlandet

Elspotområde 5 omfatter midtre og nordlig del av Hordaland, Sogn og Fjordane sør for Sognefjorden og Indre Sogn, og vestlig del av Buskerud og Oppland. Magasinkapasitet er 16.536 GWh.

Vannmagasinene i elspotområde 5 er nå 90,3 prosent fulle. Det er 1,3 prosentpoeng mer enn fyllingsgraden uken før da den lå på 89,0 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 88,2 prosent. Totalt har elspotområde 5 en kapasitet på 16.536 GWH og vannreservene tilsvarer nå 14.930 GWh.

Vestlandet
Vestlandet

Artikkelen er skrevet av en automatisert robot basert på tall fra NVE. Feil kan forekomme.