Her ser man Rasdalen småkraftanlegg.
Her ser man Rasdalen småkraftanlegg.

Småkraft skal investere ytterligere 2,5 mrd

Har fått investorer til å love nye penger - og skal doble produksjonen.

Publisert

Aksjeselskapet Småkraft henter mer, frisk kapital fra investorene. I en pressemelding heter det at det nå skal sluses ytterligere 2,5 milliarder norske kroner inn i selskapet.

Småkraft AS eier og drifter 111 småkraftverk i Norge sammen med over 500 lokale grunneiere, og selskapet skal allerede ha investert over fem milliarder kroner i norske bygder sammen med lokale grunneiere. De 111 småkraftverkene produserer samlet over 1,1 TWh - og har som mål å doble produksjonen.

- Slik bøndene tidligere utnyttet vassdragene med kverner og møller for å skape verdier til seg og sine, er vår oppgave å bidra til at de samme elvene kan skape fornybare verdier på en måte tilpasset vår tid. Småkraft deler overskuddet elvekraften skaper med de lokale grunneierne. Eierskapet forblir hos grunneierne, som også får kraftverket tilbake etter 40 til 60 år, sier administrerende direktør Terje Vedeler i Småkraft.

I meldingen heter det at ringvirkningsanalyser viser at hvert småkraftverk i snitt skaper 13 millioner kroner i ringvirkninger lokalt og ytterligere 13 millioner nasjonalt. Men Vedeler understreker likevel at det tar tid å tjene penger på småkraftverk.

- Vi trenger mange tiår for å tjene inn igjen investeringen. For å skape slike verdier i bygdene er vi avhengige av å ha investorer som tenker svært langsiktig. Med ny teknologi og tilgjengelig kapital kan vi nå hjelpe enda flere grunneiere til å skape større verdier for seg og sine etterkommere. Samtidig legger vi grunnlaget for flere grønne investeringer, lokal kompetanse og mer fornybar energi som Norge trenger, sier Vedeler.