Vannkraften sto "bare" for 95,1 prosent av norsk elektrisitetsproduksjon

Publisert

I sin månedlige oppdatering av statistikken for norsk produksjon og forbruk av strøm, skriver SSB at vannkraften i august sto for 95,1 prosent av den norske strømproduksjonen.

Dette er veldig lavt, da vannkraften historisk har ligget på mellom 96 og 97 prosent.

Det er vindkraften som vokser kraftig, samtidig som at det har vært varm sommer som i stor grad har blitt preget av lite vann i vannmagasinene.

Vindkraften sto for 2,0 prosent av strømforbruket, og dette er en økning på hele 19,8 prosent sammenlignet med august i fjor. Ettersom det pågår mye utbygging av vindkraft skal vi heller ikke se bort fra at dette tallet vil fortsette å øke i tiden fremover.

Likevel er den mer anonyme varme fortsatt større enn vindkraften. Dette er strøm som blant annet kommer fra gjenvinningsanlegg. Den sto i august for 2,9 prosent av den norske strømproduksjonen.

Totalt ble det produsert 10,5 TWh med strøm i august. Av det ble 8,2 TWh brukt i Norge.

Den kraftintensive industrien brukte 38,4 prosent av strømmen, mens alminnelig forsyning sto for 53,2 prosent av strømforbruket. Det inkluderer private forbrukere, samt vanlig næringsvirksomhet. De siste 8,4 prosentene av strømforbruket ble brukt til utvinning av råolje og naturgass.