- Vannkraft har langt lavere utslipp enn sol- og vindkraft

Publisert

enerWE tok en prat med Per Storm-Mathisen, informasjonssjef i E-CO Energi, om vannkraften og dens rolle i det norske kraftnettet.

- Vi har stor tro på fornybar kraft, og stor tro på vannkraft som fremtidens energikilde, sier Storm-Mathisen.

E-Co Energi eier helt eller delvis 50 kraftverk, og er ansvarlig for å drifte 28 av de.

Han tror på god lønnsomhet for vannkraften også i fremtiden, og trekker frem at vannkraft faktisk er en bedre miljømessig energikilde enn andre fornybare energikilder når man ser på hele livssyklusen.

- Hvis du ser på utslippene et kraftverk gir i dets levetid har vannkraft langt lavere utslipp enn andre fornybare energikilder som sol- og vindkraft, og selvfølgelig langt lavere enn gass og kull, sier Storm-Mathisen.

Sol- og vindkraft er selvsagt også 100 prosent fornybare når de produserer energi, men selve produksjonen fører til utslipp. Slik er det også for vannkraften, men den får en fordel ettersom vannkraftverkene står og går i ekstremt mange år når de først er bygget ut.

- Man snakker mindre om vannkraften enn om sol og vind. Det har med nyhetens interesse å gjøre. Vannkraften har vært her i over 100 år og kommer til å være her i hundre år til, sier Storm-Mathisen.

Blant de som jobber med de mange vannkraftverkene i Norge, er det til tider frustrerende å se at spesielt solenergien får mye av oppmerksomheten. Storm-Mathisen ser imidlertid at bransjen selv har noe av skylden for dette, ettersom de ikke har vært flinke nok til å fortelle hvor bra vannkraften faktisk er.

- Det vi ikke har vært flinke nok til å få frem er at den er klimavennlig og at den er lønnsom. Den er også regulerbar, så den spiller veldig godt sammen med sol og vind. Det er ikke noe motsetningsforhold. Alle er vi avhengige av vannkraften, sier Storm-Mathisen.

Se hele intervjuet i videoen øverst i artikkelen.