Skattetrykket på norsk vannkraftbransje er for høyt, mener kommunikasjonsdirektør Rune Indrøy i BKK. - Dette gjør at det blir ulønnsomt å investere i ny vannkraftproduksjon og modernisering av gamle kraftverk som trengs for å gi oss nok kraft til det grønne skiftet, sier han.
Skattetrykket på norsk vannkraftbransje er for høyt, mener kommunikasjonsdirektør Rune Indrøy i BKK. - Dette gjør at det blir ulønnsomt å investere i ny vannkraftproduksjon og modernisering av gamle kraftverk som trengs for å gi oss nok kraft til det grønne skiftet, sier han.

- Vannkraft er i dag den hardest beskattede næringen i Norge

BKK roper varsko om skattenivået for vannkraften.

Publisert Sist oppdatert

På tampen av forrige uke kom Energi Norge med et hjertesukk på vannkraftens vegne, og avsender var direktør for fornybar energi, Eivind Heløe;

- Storparten av de norske anleggene er bygget på 1950-, 60- og 70-tallet, og nærmer seg derfor teknisk levealder. Det må derfor foretas reinvesteringer i dem. Slik skattesystemet er utformet nå, blir ikke reinvesteringer lønnsomme, uttalte Heløe til enerWE.

Nå får Heløe støtte fra Vestlandets største fornybarselskap; BKK. Konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt Rune Indrøy i BKK sier at det er ytterst viktig at skattenivået for kraftbransjen blir redusert.

Det blir ulønnsomt å investere i ny vannkraftproduksjon og modernisering av gamle kraftverk som trengs for å gi oss nok kraft til det grønne skiftet.

- Hvordan skatt innrettes har betydning for hvorvidt vi lykkes med elektrifisering og om vi når klimamål. Produksjon av vannkraft fra store kraftverk er i dag den hardest beskattede næringen i Norge. Dette gjør at det blir ulønnsomt å investere i ny vannkraftproduksjon og modernisering av gamle kraftverk som trengs for å gi oss nok kraft til det grønne skiftet, sier han til enerWE.

Kan gå glipp av CO2-fri vannkraft

Om ikke man gjør endringer i grunnrentebeskatningen, frykter Indrøy at vi kommer til å gå glipp av CO2-fri, regulerbar vannkraft.

- Elektrifisering betyr at vi erstatter fossil energi med strøm, og på denne måten gjør det utslippsfritt. Elektrifisering gir raske og som oftest lønnsomme utslippskutt. Erstatter vi det meste av dagens fossile energibruk med elektrisitet, får vi en økning i kraftforbruket på 30-50 TWh per år. Med en tilsvarende vekst i fornybar kraftproduksjon gir dette en halvering av klimagassutslippene i Norge, sier han og henviser til Statkraft som kilde.

- Hvorfor tror dere at det snakkes så lite om vannkraft når det kommer til krisepakker/omstillingspakker?

- Det er et godt spørsmål jeg selv ofte har stilt meg. Ikke bare i forbindelse med pakkene, men generelt i den politiske diskusjonen vedrørende klimamål og utslippskutt. Jeg tror ikke det helt har blitt tatt innover seg hvilken rollen vi som fornybarnæring kan spille for å kutte utslipp og nå klimamål. Vi er nemlig muliggjørere av grønn omstilling i andre sektorer: maritim, havbruk, olje og gass og transport er alle avhengig av fornybar energi for å lykkes med sin fossilfrie omstilling. Ryggraden i det er vannkraften, sier Indrøy.

Elektrifisering betyr at vi erstatter fossil energi med strøm, og på denne måten gjør det utslippsfritt. Elektrifisering gir raske og som oftest lønnsomme utslippskutt.

Og han anfører at vannkraften har mange fordeler i forhold til andre energikilder. For eksempel at den kan benyttes uansett om det blåser, snør eller er mørkt.

- Det er den eneste som fullt ut konkurrerer med fossil energi, og den eneste som kan gjøre at annen utslippsfri kraft fungerer i en stabil strømforsyning. Det er viktig å legge til rette for regulerbar kraftproduksjon gjennom modernisering og utvidelser av gamle kraftverk og ny produksjon.

Håper man får øynene opp for vannkraften

Nå ønsker BKK at vannkraften i større grad blir satt på agendaen.

Dammene våre er verdens største batteri.

- Vi må bli bedre til å kommunisere rundt dette. Det blir fort skatteteknisk. Fordi det er det. Men det handler om å nå politiske mål om utslippskutt og klimamål. Også håper jeg også at man i større grad får øynene opp for vannkraften og den rollen vannkraften vår kan spille. Det er ikke noe som er utdatert og gammeldags. Snarere tvert imot, dammene våre er verdens største batteri. Med mer energi som skal komme fra kilder som sol og vind, så trenger man i enda større grad en regulerbar kraft som kan balansere dette ut. BKKs vannkraftverk har lagringskapasitet tilsvarende 250 millioner store Teslabatterier, avslutter han.