Morten Pedersen
Morten Pedersen

- Ikke uvanlig å få 20 prosent mer effekt når du oppgraderer

Vannkraftekspert mener det er mer å hente på vannkraften, men at skatteregimet stanser oppgraderingene.

Publisert Sist oppdatert

Vannkraftekspert Morten Pedersen jobber med prosjektledelse, drift, vedlikehold og reparasjon på vannkraftverk gjennom sitt konsulentselskap MP Energi. Han er en ivrig samfunnsdebattant på Twitter, og legger ofte ut videoer og bilder fra vannkraftverkene han jobber på for å forklare hvordan de fungerer og hvilken rolle de spiller i strømforsyningen.

enerWE tok en prat med Pedersen for blant annet å høre hva han tenker om vannkraftens videre potensiale.

Det pågår for tiden mange parallelle diskusjoner om strømnettet og strømforsyningen, og et tema som ofte dukker opp er hvorfor det ikke investeres mer i å oppgradere, og eventuelt også utvide vannkraften.

Når enerWE snakker med bransjen, får vi som regel høre at potensialet for økt vannkraft ligger i størrelsesordenen 5-15 TWh, og at potensialet som kan hentes ut, avhenger av hvorvidt man bare skal oppgradere eksisterende vannkraftverk eller om man også skal ta i bruk mer av naturen for å hente ut ekstra produksjonskapasitet.

Så sent som i midten av mai kom NVE med et nytt notat der de har sett på problemstillingen, og de konkluderte med at det er potensiale for å hente ut 4,4 TWh med ny vannkraft.

Pedersen mener potensialet er større, og viser til egen erfaring.

- Det jeg har kjennskap til fra møter de siste 15 årene, så vil jeg si at vi greier 15 TWh. Det er ikke noe problem, sier Pedersen.

Mye av dette kan hentes ut ved å oppgradere eksisterende vannkraftverk.

Jeg har vært med på å bytte 15-18 løpehjul, og hver av de ga ca 20 prosent,

Morten Pedersen

- Helt generelt er det ikke uvanlig å få 20 prosent mer effekt når du oppgraderer og bytter ut et løpehjul. Jeg har vært med på å bytte 15-18 løpehjul, og hver av de ga rundt 20 prosent, sier han.

Forsiktighetsprinsipp

Pedersen vil ikke kritisere NVE, men mener imidlertid at de som en offentlig etat - som skal være helt nøytral - er litt for forsiktige når de kommer med sine anslag.

- Jeg tror NVE har et veldig høyt forsiktighetsprinsipp, sier Pedersen.

Han mener at dette i hvert fall delvis kan forklares med hva man legger i naturinngrep, og hvor man legger listen for hva som er omfattende og hva som er innafor det akseptable.

Pedersen viser til at damsikkerhetsforskriften ble endret i 2010, og at alle dammer er forhøyet og forsterket. De skal derfor ha den kapasiteten som trengs ved en eventuell utvidelse, og deres høyeste regulerte vannstand er allerede hevet.

Dessuten mener han at det også ligger et stort potensiale i å hente ut ekstra kraftproduksjon i form av elvekraft, det vil si vannkraftverk uten egne regulerbare vannmagasiner, på nedsiden av eksisterende dammer. Her trekker han frem Glomma som et eksempel med et stort uutnyttet potensiale.

- Normalt under vårflommen går det fort et par tusen kubikk, så man dumper fort 700-800 kubikk i sekundet, sier Pedersen.

Med «dumper», mener han vann som sluses forbi turbinene og som dermed ikke utnyttes til kraftproduksjon.

- Grunnrenteskatten står i veien

Foruten spørsmålet om naturinngrep, er det ett stort hinder som står i veien for å hente ut potensialet i vannkraften; og det er skatteregimet. Vannkraften er en veldig lønnsom næring, og den henter ut såkalt superprofit i form av grunnrente, og den beskattes med en grunnrenteskatt som kommer på toppen av vanlig selskapsskatt.

Som en følge av måten grunnrenteskatten er innrettet er det mange oppgraderinger av vannkraftverk som ikke blir gjennomført selv om de er samfunnsøkonomisk lønnsomme. Det er fordi grunnrenteskatten gjør de ulønnsomme for vannkraftverkene som eier de.

Pedersen forklarer at denne skattleggingen kommer på toppen av selve investeringskostnaden, og også de tapte inntektene vannkraftverkene må leve med mens oppgraderingen pågår.

Når du stenger en kraftstasjon for å oppgradere har du et stort inntektstap. Når du i tillegg har høy beskatning blir totalen for mye

Morten Pedersen

- Når du stenger en kraftstasjon for å oppgradere har du et stort inntektstap. Når du i tillegg har høy beskatning blir totalen for mye, sier Pedersen.

Han mener derfor at grunnrenteskatten på vannkraften står i veien for en bedre utnyttelse av den norske vannkraften.

- Jeg kjenner personlig til vannkraftprosjekter til 3-4 milliarder som ikke har blitt utført på grunn av skattleggingen, sier Pedersen.

Powered by Labrador CMS