Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

Det norske fellesskapet eier 93,3% av vannkraften og 41,2% av vindkraften

Utenlandske investorer eier kun 5 prosent av vannkraften, men hele 49,2 prosent av vindkraften.

NVE har laget en oversikt som viser eierskapet i den kraftproduserende delen av kraftbransjen. Der har de sett på eierandelen til staten, kommunene, fylkeskommunene og offentlige investeringsfond, samt hvor mye private og utenlandske aktører eier.

Den viser at det offentlige eier 93,3 prosent av vannkraften og 41,2 prosent av vindkraften.

Her må det imidlertid påpekes at oversikten tar utgangspunkt i vannkraftverk med en kapasitet på 10 MW eller mer. Små vannkraftverk er ikke tatt med i oversikten.

Av dette er 46,6 prosent av vannkraften og 20,6 prosent av vindkraften på statlige hender, mens kommunene eier 37,3 prosent av vannkraften og 15,5 prosent av vindkraften.

Statens eierskap av både vann- og vindkraft er hovedsaklig gjennom Statkraft. Gjennom eierskapet i Norsk Hydro har også staten en stor andel vannkraft, samt at mye av den statlige vindkraften eies gjennom eierandeler i Finnmark Kraft AS og Olje- og energidepartementets eierskap i Equinor.

Utenlandske investorer eier kun 5 prosent av vannkraften, men hele 49,2 prosent av vindkraften.

Les mer om eierskapsfordelingen på NVE.no.