Vannkraft opplever sterk konkurranse fra sol og vind

Publisert

Christian Rynning Tønnesen, CEO i Statkraft deltar på ONS med foredrag. Han forteller at selskapet har etablert en ny forretningstrategi.

- Vi skal selvfølgelig optimere vannkraft, både i Norge og globalt. Men her er kun de beste prosjektene lønnsomme, vi opplever stor konkurranse fra sol og vind.

Videre så forteller han at Statkraft skal videreutvikle fornybarprosjekter og selge disse.

- Vår finansielle engineering er derfor like viktig som vår industrielle engineering, forteller han.

Han forteller også at de nå ikke bare skal satse på store, men også mindre vind- og solparker.

- Så skal vi også vokse innen det vi kaller customer business, forteller han. Og så til slutt skal vi jobbe for å skape lønnsomme forretningsmuligheter som går utover det som tradisjonelt er grønn energi. Et eksempel er å bygge datasentre.

Henrik Sætness, SVP Corporate Strategy & Analysis i Statkraft deltar også på ONS-arrangementet. Han kan fortelle at sol og vind globalt nå er på vei til å bli billigste måte å produsere energi på.

- Tidligere ble sol og vind bygget ut som følge av subsidier fra myndighetene. Nå har det blitt så billig å bygge ut at det er kommersielt lønnsomt, forteller han. Investorene investerer ikke i sol og vind fordi de ønsker å fremstå grønne, de gjør det fordi det er økonomisk lønnsomt.

Han forteller at jo mer elektrifisering, jo lavere priærenergiforbruk.

- For kraftsektoren er det 50-70% nedgang i bruk av primærenergi ved å gå over til fornybar. For varme er det mellom 60-70 % nedgang, og for transport mellom 70 % og 80 %. 

Les også: Vannkraften er en viktig bidragsyter til energiomstillingen i Europa

Christian Rynning Tønnesen forteller at Statkraft ønsker å ta en rolle som market integrator.

- Norsk vannkraft er svært fleksibel, forteller han. Det gjør at vi kan skape verdier for kundene. Vår jobb er å vite akkurat når vi skal kjøpe og selge energiprodukter. Vi analyserer enormt mye data for å kunne forstå markedet.

Christian Rynning Tønnesen avslutter med å understreke at energimarkedet er i stor endring.

- Det gir store muligheter for Statkraft. Fornybar energi er unik, den forsvinner aldri, det blir her for evig.

--

Se videointervju med Christian Rynning Tønnesen øverst i saken.