- Vannkraft har en god mulighet til å levere Europas fleiksibilitet

Publisert

CenSES - Stefan Jaenhert i Sintef Energy forsker på vannkraftens rolle i kraftnettet. På CenSES-konferansen holdt han en presentasjon om vannkraftens dette, og enerWE tok en prat med ham etterpå.

- Vannkraft har en god mulighet til å levere Europas fleiksibilitet, sier Jaenhert.

Han viser til at vannkraften både har tilgang til et veldig stort energilager, og at det samtidig har evnen til å raskt øke produksjonen ved behov. Dette er viktig for å balansere strømnettet, noe som er helt nødvendig for at det skal virke tilfredsstillende.

Dette blir en ekstra stor utfordring når man får inn stadig mer fornybar energi fra vindkraft og solkraft som ikke har samme fleksibilitet når det gjelder regulering av strømproduksjonen.

Jaenhert har også sett på hva som trengs i Europa den dagen man eventuelt har 100 prosent fornybar energi.

- Når du har 100 prosent fornybar. Hvor mye lagring trenger man da? I perioder med opptil 200-300 GWh, noe som er mye sammenlignet med hva man har tilgjengelig i dag, sier Jaenhert.

Han mener at Norge med sin vannkraft kan bidra med mye av dette med sin vannkraft.

Se hele videointervjuet øverst i artikkelen.