- Vannkraft er i svært liten grad på agendaen i EU

Publisert

enerWE var tilstede på Arendalsuka, og her tok vi en prat med Jan Pedersen, Head of Brussels i Agder Energi. Han deltok på SINTEF Energi og NTNU Energi sitt arrangement om Norge som Europas grønne batteri.

- Jeg skulle gjerne sett at flere av aktørene i EU som jobber med fleksibilitetsmarkedet også hadde fokusert på vannkraft, men det gjør de ikke, forteller  Jan Pedersen til enerWE.

I dag er det overskudd av fleksibilitet i kraftsystemet i Europa.

- Når det er overskudd for noe, så betales det ikke noe særlig for det. 

Når kull fases ut av energimiksen i Europa og sol og vind skal overta, vil det bli behov for fleksibel kraft som kan benyttes når solen ikke skinner og vinden ikke blåser.

Jan Pedersen forteller til enerWE at aktørene ikke jobber godt nok for å løfte frem vannkraft som fleksibel kraft i Europa, slik at Norge kan få betalt for fleksibiliteten som sol og vind ikke har.

Se hele videointervjuet øverst i artikkelen, eller lytt til podcast om temaet.

https://soundcloud.com/enerwe/derfor-er-stromregningen-dobbelt-sa-hoy-som-i-fjor