HURDAL  20170314.Regjeringens budsjettkonferanse. Olje- og energiminister Terje Søviknes før regjeringens budsjettkonferanse på Hurdalsjøen hotell i Hurdal tirsdag morgen.Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
HURDAL 20170314.Regjeringens budsjettkonferanse. Olje- og energiminister Terje Søviknes før regjeringens budsjettkonferanse på Hurdalsjøen hotell i Hurdal tirsdag morgen.Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Utvider ordningen med grønne sertifikater til 2030

Publisert

Norge er enig med Sverige om å forlenge støtteordningen for utbygging av fornybar kraft, de grønne sertifikatene, i vårt naboland.

– Når Sverige ønsker å støtte utbygging av mer fornybar elektrisitet fram mot 2030, er det en god løsning at dette gjøres innenfor det etablerte systemet. Det gir forutsigbare og gode rammer for både utbyggere av fornybar kraft og norske forbrukere, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp).

Den norsk-svenske støtteordningen som har eksistert siden 2012, skal stimulere til økt utbygging av fornybar kraft, som solkraft, vindkraft og vannkraft.

Enigheten, som Olje- og energidepartementet kunngjorde onsdag formiddag, innebærer at Sverige forlenger ordningen for sin del til 2030, med et økt mål om nyproduksjon av kapasitet tilsvarende 18 terawattimer. Det er i tråd med politiske vedtak i Sverige i fjor. Dette kommer i tillegg til dagens finansiering av 15,2 terawattimer i 2020.

For Norges del innebærer avtalen ingen endringer, verken i sertifikatordningens varighet, finansiering eller kapasitetsmål. Regjeringen og stortingsflertallet er enige om at de grønne sertifikatene skal avvikles i 2021.

Fakta:

  • 1. januar 2012 ble ordningen med elsertifikater, også kalt grønne sertifikater, innført. Norge og Sverige er ett felles marked for elsertifikater.
  • Strømleverandørene er pålagt å kreve inn en avgift fra kundene. Den skal brukes til å kjøpe såkalte sertifikater. Produsenter av fornybar kraft, som vann- og vindkraft og bioenergi, får tildelt sertifikater i forhold til hvor mye ny fornybar kraft de produserer.
  • Regjeringen går nå inn for å avvikle subsidiene til fornybar kraft gjennom ordningen med elsertifikater. De siste prosjektene som er med i dagens ordning, ferdigstilles i 2020-2021.
  • Alle kraftleverandører må kjøpe en viss mengde grønne sertifikater. Regningen havner til slutt hos strømkundene. (©NTB)
  • (©NTB)