Utvalg ser på sikkerheten i presset oljebransje

Publisert

Flere alvorlige hendelser på norsk sokkel de siste to årene er bakgrunnen for at arbeidsminister Anniken Hauglie (H) ønsker svar om sikkerhetsutfordringer i oljebransjen.

Et utvalg under ledelse av prosessor Ole Andreas Engen startet mandag sitt arbeid.

Utvalget skal se på sikkerhet på norsk sokkel i en tid da bransjen kutter kostnader. En rapport fra Petroleumstilsynet har konkludert med svak, men systematisk negativ utvikling i 2015.

Dette året var det flere alvorlige hendelser med stoulykkepotensial, blant annet den første dødsulykken på norsk sokkel på mange år. Høsten 2016 var også preget av flere alvorlige hendelser.

Representanter for myndighetene, arbeidsgiversiden og arbeidstakerorganisasjonene er representert i utvalget.

Det skal vurdere særskilte utfordringer med arbeidsmiljø- og sikkerhetsarbeid i en tid da næringen er under press. Blant annet vil de se på hvordan tilsynsordningen fungerer og om regler og bruk av standarder er gode nok.

Utvalget skal legge fram sine vurderinger og anbefalinger innen 1. oktober. Arbeidet vil legge grunnlag for en stortingsmelding om temaet. (©NTB)