Utsetter Elhub-lansering til høsten 2018

Publisert

Elhub er en datahub som skal omfatte alle måledata for strøm i Norge, og den skal være bindeleddet mellom nettleverandører og kraftleverandører. Systemet er organisert i Elbub AS, som er et heleid datterselskap av Statnett.

Elhub er en viktig del av det pågående AMS-prosjektet der samtlige strømkunder bytter strømmålere for å kunne automatisere innrapporteringen av strømforbruket. Planen er at data fra den automatiske strømavlesingen ute hos kunden sendes inn til det lokale nettselskapet, for så å videreformidles videre til Elhub innen 07:00 påfølgende dag.

Prosjektet er imidlertid forsinket, og har fått tildels kraftig kritikk.

Nå forteller Elhub selv at de har oppdatert sin plan for Elhub-prosjektet som følge av at det tar vesentlig mer tid å teste og feilrette løsningen. De legger opp til en lansering i oktober neste år.

- Det er viktig for alle at løsningen som nå ferdigstilles, er robust og stabil når den lanseres. Siden tidlig i sommer har vi derfor hatt en omfattende gjennomgang av status og fremdriftsplanen til prosjektet. Gjennomgangen har omfattet en ekstern kvalitetssikring av prosjektet, gjennomført av DNV GL, sier daglig leder i Elhub AS Tor Bjarne Heiberg.

Han mener at de har gjort viktige fremskritt i testfasen de siste månedene.

– Samtidig ser vi at arbeidet med å teste løsningen er betydelig mer omfattende enn vi opprinnelig hadde tatt høyde for. Med det som utgangspunkt, innser vi at vi har vært for optimistiske når det gjelder hvor mye tid som vil gå med til å teste løsningen, særlig opp imot IT-løsningene til de 350 aktørene som skal bruke Elhub daglig, sier Heiberg i en pressemelding.

Konklusjonen av gjennomgangen er at prosjektet vil trenge resten av 2017 og første kvartal 2018, til å teste løsningen og rette feil, sammen med et begrenset antall pilotaktører. Antallet aktører som deltar i testingen vil deretter utvides i løpet av andre kvartal 2018. Når alle har testet, skal Elhub i tredje kvartal klargjøres for lansering, med blant annet generalprøve på oppstartsfasen og endelig opplasting av alle markedsdata fra markedsaktørene.

- Lansering av Elhub kan etter den oppdaterte planen skje innen utgangen av oktober 2018. Dette forutsetter at den sentrale IT-løsningen ferdigstilles i mars, slik at markedsaktørene får nok tid til testing. Vi går nå i dialog med aktørene i bransjeråds- og ekspertgruppemøter for å kvalitetssikre denne fremdriftsplanen, utdyper Heiberg.

Forsinkelser er - som alltid - dyrt.

- Denne planen innebærer at beregnet kostnad øker til 660 millioner kroner, som er en økning på om lag 15 prosent i forhold til opprinnelig investeringsbeslutning. Vi ser svært alvorlig på dette, og iverksetter tiltak for å begrense kostnadene. Samtidig beklager vi ulempene forsinkelsen gir for de involverte aktørene. Nå blir det viktig å videreføre og utvikle et tett og godt samarbeid med bransjen fram imot lansering. Planen fremover for aktørene og hvordan arbeidet vil legges opp videre, vil bli publisert på elhub.no i løpet av få dager, presiserer Heiberg.

Les også: