- Utfordringen til Finnmark er lange avstander og et nett som er for dårlig

Publisert

Finnmark er Norges nordligste og østligste fylke. Det har et areal på hele 48.600 kvadratkilometer, men kun 76.000 innbyggere. Foruten Troms fylke grenser det til Finland og Russland.

enerWE er på besøk i vindkraftforeningen NORWEA i Oslo. Her møter vi spesialrådgiver Andreas T. Aasheim. På bordet ligger kart over Norge med oversikt over vindprosjekter, samt et stort eget kart over Finnmark.

Finnmark er et fylke med gode forutsetninger for vindkraft, og de har allerede fire vindkraftverk som er oppe og går:

 • Havøygavlen vindkraftverk (40,5MW / 123 GWh)
 • Kjøllefjord Vindkraftverk (39,1MW / 117,3GWh)
 • Raggovidda vindkraftverk (45MW / 200 GWh)
 • Hamnefjell vindkraftverk (52MW /  210 GWh)
 • Merk at Raggovidda og Hamnefjell ikke har bygget ut full kapasitet ennå.

  Seks nye vindkraftverk er også under konsesjonsbehandling:

  • Snefjord vindkraftverk (160MW / 480 GWh)
  • Borealis vindkraftverk (200MW / 600 GWh)
  • Digermulen vindkraftverk (100MW / 300 GWh)
  • Laksefjorden vindkraftverk (100 MW / 300 GWh)
  • Skjøtningsberg vindkraftverk (400 MW / 1200 GWh)
  • Nordkyn vindkraftverk (750 MW / 2250 GWh)
  • Hva som blir resultatet her gjenstår å se. Tidligere har fire vindkraftprosjekter i Finnmark fått avslag på sine konsesjonssøknader.

   - Utfordringen til Finnmark er lange avstander og et nett som er for dårlig, sier Aasheim.

   Det fører blant annet til at vindkraftverkene må dumpe strømmen sin når det er gode vindforhold fordi de ikke får overført den til andre deler av landet.

   - Nettsituasjonen er så dårlig samtidig som vi har så gode ressurser, sier Aasheim.

   Interessant nok har Finnmark likevel en av landets høyestepriser på nettleien, ifølge en oversikt som enerWE tidligere har laget med utgangspunkt i tall fra NVE. Det skyldes kombinasjonen av store avstander og et området som er lite befolket.

   - Vi snakker om et fylke på størrelse med Danmark, sier Aasheim.

   Ifølge Wikipedia er Finnmark fylke alene faktisk hele 12,9 prosent større enn Danmark.

   Likevel er NORWEA optimistiske på Finnmarks vegne når det gjelder fornybar strømproduksjon. Aasheim mener at Finnmark har Europas beste vindforhold, og at det er noe hele Norge vil nyte godt av hvis det utnyttes ordentlig.

   Samtidig mangler det ikke på motstand mot vindkraftutbyggingen. Den kommer blant annet fra reineierne i Finnmark.

   - Det er særlig i anleggsfasen det er konflikt. Rein er skye dyr, og reinen trekker gjerne unna i perioder med stor aktivitet. Det betyr at det ofte er viktig å unngå bygging i kalveperioden, for eksempel sier Aasheim.

   Andre påpeker at Norge allerede har overskudd på kraftproduksjonen, og argumenterer derfor for at Norge ikke trenger økt kraftproduksjon fra vindkraft.

   Slike argumenter fnyser spesialrådgiver Aasheim av, og viser til at det er mye å hente bare på bedre elektrifisering av Finnmark.

   - Statoil er helt sikkert interessert i å elektrifisere Melkøya. Da kutter de 1-2 prosent av Norges samlede CO2-utslipp over natten, sier Aasheim.

   Melkøya er en øy utenfor Hammerfest der det er et mottaksanlegg for naturgass fra Snøhvitfeltet i Barentshavet. Gjennom et 160 kilometer langt gassrør med en kapasitet på 7,6 millioner Sm3 pr. år samles gassen inn og så skilles kondensat, vann og CO2 ut fra brønnstrømmen før naturgassen blir kjølt ned til flytende form.

   Ifølge Aasheim har det tidligere blitt sett på muligheten for å elektrifisere anlegget, men at det strandet på grunn av manglende tilgang på nok fornybar energi. Han anslår at det ville kuttet hele 600.000 tonn CO2-utslipp - hvert år.

   Aasheim argumenterer også hardt for at den norske kraftproduksjonen bør økes.

   - Hvis vi mener at vi skal ha ny kraftkrevende industri her hjemme, så må vi ha økt produksjon av fornybar kraft, sier Aasheim.

   På europeisk basis har da også den europeiske interesseorganisasjonen WindEurope at vindkraft vil stå for hele 30 prosent av strømproduksjonen allerede i 2030.

   Selv om Norge er velsignet med mye fornybar energi fra vannkraftverkene, tror også Aasheim på en stor fremtid for norsk vindkraft. Det vil i så fall Norges nordligste fylke nyte godt av.

   - Finnmark har særdeles stor strategisk betydning etter 2020, sier Aasheim.

   Les også:

Powered by Labrador CMS