Utfordringen er at verden ikke ser på vannkraft som grønn energi

Publisert

enerWE er tilstede på Arendalsuka når Energi Norge inviterer til seminar om kraftintensiv industri i digitaliseringens tidsalder.

Norge har en stolt tradisjon som vannkraftnasjon med mye kraftintensiv industri. Nå skyller digitaliseringen over verden og byr både på nye utfordringer og muligheter for eksisterende og ny industri.

- Vi er avhengig av handel og felles regler med landene rundt oss, sier Oluf Ulseth, administrerende direktør i Energi Norge. Vi beskytter oss ikke til fremgang. 

Stein Lier Hansen er administrerende i Norsk Industri. Han ser lyst på fremtiden.

- Norsk prosessindustri er verdensledende, sier Stein Lier Hansen. Ny teknologi passer best i høykostland. Den hjelper oss med å øke konkurransekraften mot lavkostland. Digitaliseringstrenden er midt i blinken for norsk prosessindustri. Stadig flere bedrifter tar nå produksjon tilbake til Norge igjen.

Håvard Moe (bildet) er Senior Vice President Research, Technology and Projects i Elkem.

- Mennesket er ikke i stand til å tenke logaritmisk, sier Håvard Moe. Fra 2012 skjedde det en eksplosjon innen digialisering. Digitaliseringen gir muligheter vi ikke er i stand til å forstå.

Han forteller at Elkem blant annet bruker digitalisering til fjerne sløsing.

- Prosessindustrien utgjør 20 % av norsk eksportindustri, og vi er i et marked som vokser med 5 % i året. Digitalisering skal kort fortalt bidra til at regnskapet vårt ser bedre ut for aksjonærene. I tillegg bidrar det til bedre HMS.

Han understreker at man må forstå verdikjeden sin dersom man skal lykkes med digitalisering.

- Vi har en kjempeportefølje og kjører bredt ut. Vi kjører pilotering på alle fabrikker og sørger for å få rask overføring av erfaringer. 

En kritisk suksessfaktor er å få tak i nok data.

- Med maskinlæring og big data kan du knuse enorme datamengder, forteller Håvard Moe.

Randulf Grotle i Microsoft forteller at de jobber tett med aktørene både i olje- og energibransjen. Han forteller at Microsoft nå bygger et datasenter hver eneste uke.

- Dette er en bransje som vokser fort.

- For Microsoft er grønn energi viktig. Utfordringen er at verden ikke ser på vannkraft som grønn energi. Vi har brukt mye tid på å overbevise våre egne om at vannkraft er noe annet enn oppdemning av Nilen. 

Han forteller at de valgte å bygge datasernter i Norge grunnet gode lokasjoner og rask markedstilgang.

- I tillegg bidro også det strategiske samarbeidet med Equinor. Og til slutt det at vi klarte å overbevise våre egne om at vannskraft er grønn energi. Datasenter i Norge er viktig fordi det blant annet bidrar til arbeidsplasser.

Bjørn Holsen i Statkraft deltok også på arrangementet.

- I Danmark har Apple, Facebook og Google etablert seg med datasentere. Det er dansk utenrikstjeneste som har bidratt til dette. I Norge har vi nå fått noen viktige avklaringer omkring eiendomsskatt. 

Han forteller at de nå forbereder tomter for å bygge datasentere.