Foto: Nord Pool
Foto: Nord Pool

Så mye strøm importerte Norge fra Sverige, Danmark, Nederland og Russland i januar, februar og mars

Finland var det eneste landet Norge hadde eksportoverskudd til i årets første kvartal

Publisert Sist oppdatert

Norge er en integrert del av det nordiske kraftnettet, og vi har har også strømkabler som knytter oss til Nederland og Russland.

Vanligvis har Norge et strømoverskudd som eksporteres til våre naboland. I fjor hadde vi for eksempel en netto eksport av strøm på 10,2 TWh til Sverige, Danmark, Finland og Nederland.

Det er imidlertid ikke hvert år vi har strømoverskudd. Siden 1960 har vi i snitt hatt strømunderskudd hvert sjette år. Forrige gang var i 2010, men nå kan det se ut som at 2019 også kan bli et underskuddsår.

En titt på tallene fra kraftbørsen Nord Pool viser at Norge i løpet av årets første kvartal hadde et netto strømunderskudd på nesten 2,3 TWh. Vi har importert 1,3 TW fra Sverige og 0,9 TWh fra Danmark i tillegg til 53,3 GWh fra Russland og 45,5 GWh fra Nederland. Det eneste landet vi har hatt netto overskudd på strømbalansen er med Finland, og det er marginalt med kun 6,0 GWh.

Så langt i år er det bare i januar at vi hadde netto eksportoverskudd i kraftutvekslingen med våre naboland over utenlandskablene. I januar eksporterte vi 131,9 GWh mer enn vi importerte. I januar måtte vi derimot importere 610,9 GWh og i mars var netto strømimport fra utlandet på hele 1,7 TWh.

Norge hadde netto eksportoverskudd i januar, men i februar og mars måtte vi importere mye mer strøm enn vi eksporterte.
Norge hadde netto eksportoverskudd i januar, men i februar og mars måtte vi importere mye mer strøm enn vi eksporterte.

På dagsbasis var det faktisk bare en eneste dag i mars vi hadde netto eksport av strøm.

På dagsbasis var det flere dager i januar at vi hadde netto strømoverskudd, men i februar var det få dager og i mars var det kun én dag med mer eksport enn import av strøm. Den blå grafen viser total strømimport- og eksport mens de andre grafene viser strømbalansen med de andre landene som Norge er tilknyttet gjennom utenlandskabler.
På dagsbasis var det flere dager i januar at vi hadde netto strømoverskudd, men i februar var det få dager og i mars var det kun én dag med mer eksport enn import av strøm. Den blå grafen viser total strømimport- og eksport mens de andre grafene viser strømbalansen med de andre landene som Norge er tilknyttet gjennom utenlandskabler.

Normalt pleier Norge å importere strøm på natten, fra midnatt til 06:00 om morgenen. Slik har det ikke vært så langt i år. I løpet av de tre første månedene er det bare i timene fra 08:00-11:00 på morgenen og ettermiddagstimene fra 17:00 til 20:00 vi har hatt netto eksportoverskudd.

I løpet av døgnet er det nå bare seks timer der Norge har hatt strømoverskudd. Det er på morgenen og på ettermiddagen. Vanligvis har Norge hatt netto strømoverskudd i alle døgnets timer utenom på natten.
I løpet av døgnet er det nå bare seks timer der Norge har hatt strømoverskudd. Det er på morgenen og på ettermiddagen. Vanligvis har Norge hatt netto strømoverskudd i alle døgnets timer utenom på natten.