Norge eksporterte 20,5 TWh i 2020

Rekordhøy strømproduksjon bidro til at enorme mengder strøm ble eksportert over utenlandskablene i fjor.

Publisert

2020 var et spesielt år for det norske strømmarkedet.

Strømprisene var ekstremt lave gjennom praktisk talt hele året, selv om den var på tilnærmet normalt nivå helt på starten og helt på slutten av året. En snittpris på 9,8 øre/kWh er uansett ekstremt lavt.

Det var imidlertid ikke det eneste som var spesielt, for det ble også satt produksjonsrekord.

Totalt ble det produsert 153,4 TWh med strøm i Norge. Det var markant mer enn i 2019 da det "bare" ble produsert 133,4 TWh. Samtidig må det påpekes at 2019 var et unntaksår med den laveste strømproduksjonen siden 2013. I snitt fra og med 2013 og til og med 2020 har den norske strømproduksjonen ligget på 143,5 TWh.

På forbrukssiden ble det forbrukt 132,9 TWh med strøm i Norge, og dermed hadde vi et netto strømoverskudd på hele 20,5 TWh i 2020.

Strømmen går frem og tilbake over strømkablene, så når det snakkes om import og eksport av strøm snakkes det om netto.

Gjennom hele året var det kun i januar at Norge hadde større import enn eksport av strøm. Da hadde vi en netto strømimport på 122,3 GWh. Allerede i februar ble det snudd til en netto eksport på 150,3 GWh, og deretter gikk strømmen stort sett ut av Norge. Fra mars og ut året lå netto strømeksport på mellom 1,1 TWh og helt opp til 2,7 TWh i måneden.

Det var Sverige og Danmark som kjøpte mest av den norske strømmen. Sverige importerte 7,9 TWh fra Norge, mens Danmark importerte 7,5 TWh. Deretter fulgte Nederland med 4,7 TWh, mens Finland hadde en netto import av 266,1 GWh fra Norge.

Den nye utenlandskabelen til Tyskland ble delvis satt i prøvedrift på høsten i fjor. Den rakk derfor ikke å bli brukt så mye, men Norge rakk å eksportere 149,4 GWh. Mesteparten av dette var i desember da kabelen ble tatt i bruk.

Ellers hadde Norge en marginal import av strøm fra Russland i fjor. Den utgjorde kun 31,5 GWh i løpet av året.

Norges import og eksport av strøm i 2020

Måned Tyskland Danmark Finland Nederland Russland Sverige Totalt
Januar-32 619-12 161-259 92920 891406 153122 335
Februar-117 678-4 288-281 2811 575251 364-150 308
Mars-515 043-5 507-477 6545 353-154 241-1 147 092
April-785 4095 589-453 2300-352 304-1 585 354
Mai-738 516-11 840-396 9890-697 112-1 844 457
Juni-445 574-42 460-197 0300-973 724-1 658 788
Juli-676 210-61 005-309 4060-1 187 470-2 234 091
August-838 387-28 742-460 8830-1 251 096-2 579 108
September280-812 646-20 855-475 5893 715-1 225 096-2 530 191
Oktober3 932-807 457-25 937-522 2090-1 356 027-2 707 698
November-137-830 792-21 838-356 7760-240 424-1 449 967
Desember-153 715-941 038-37 023-475 8930-1 079 677-2 687 346
2020-149 640-7 541 369-266 067-4 666 86931 534-7 859 654-20 452 065

Tabellen viser hvor mye Norge importerte (pluss) og eksporterte (minus) over utenlandskablene i 2020. Tallene er oppgitt i MWh.

Powered by Labrador CMS