Tilbyr sivilingeniørutdanning innen energi og miljø i bygg

– Vi har gjort dette etter et sterkt ønske fra bachelorstudenter som ønsker sivilingeniørtittel uten å måtte dra til NTNU.

Publisert

OsloMet forteller i en pressemelding at de nå kan tilby sivilingeniørutdanning innen energi og miljø i bygg for bachelorstudenter som ønsker å gå videre.

– Vi har gjort dette etter et sterkt ønske fra bachelorstudenter som ønsker sivilingeniørtittel uten å måtte dra til NTNU, sier studieleder Heidi Liavåg, som håper dette kan bidra til økt rekruttering til studiet.

Sivilingeniør er en beskyttet tittel. En sivilingeniør må ha mastergrad i teknologiske fag, og det er bestemte krav til fagsammensetningen. Sivilingeniører utvikler teknologiske løsninger, og jobber med forskning, undervisning, prosjektarbeid og ledelse.

– Sivilingeniørtittelen gir ytterligere motivasjon til å søke på masterstudiet, og er et incentiv til å fortsette på master etter bachelor, sier Jonathan Lundblad, leder for ingeniørstudentenes organisasjon ved OsloMet, Oslo Tekniker Samfund.

– I bransjen er sivilingeniør-tittelen fortsatt mye brukt, og vi gleder oss over at studenter ved masterstudiet i energi og miljø i bygg får konkurransefortrinnet som følger med tittelen, sier Lundblad.

Du må ha bachelorgrad ingeniørfag for å bli tatt opp, og nå er kravene til fagsammensetning spisset for å få tittelen sivilingeniør, i tillegg til å bli masterkandidat.

Som tidligere kreves det minst 25 studiepoeng i matematikk, og minst 5 studiepoeng i statistikk.

I tillegg kreves det nå minst 7,5 studiepoeng i fysikk, og til sammen minst 20 studiepoeng ingeniørfag i termodynamikk, strømningsteknikk, varmetransport, varme- og kjøleteknikk, VVS, energiteknikk, automatisering, byggeteknikk, bygningsfysikk eller inneklima.

Institutt for bygg- og energiteknikk har i tillegg til de to masterstudiene også et ingeniørstudium (bachelor) i energi og miljø i bygg og et byggingeniørstudium.

masterstudiet i energi og miljø i bygg får studentene spisskompetanse i hvordan nye og eldre bygg kan gjøres mer energieffektive med nye byggemetoder og ny teknologi. De får en dyptgående ingeniørfaglig kompetanse om energioptimal utforming av installasjoner som bidrar til godt inneklima i bygg, som ventilasjon, solavskjerming, varme- og kjølesystemer. I tillegg lærer de om hvordan et bygg møter menneskelige behov, som betydningen av et godt inneklima for helse.