Unio mener Statoils leverandørpress fører til sosial dumping

Publisert

Statoils press på leverandørindustrien fører til sosial dumping, mener arbeidstakerorganisasjonen Unio. Oljeselskapet avviser påstanden.

– Statoils skvising av underleverandørene på norsk sokkel bidrar til å forsterke nedgangskonjunkturene og til at arbeidsplasser og kompetanse forsvinner, sier generalsekretær Hege-Merethe Bengtsson i Det norske maskinistforbund i en pressemelding.

Både Maskinistforbundet og hovedorganisasjonen Unio er bekymret for at de lave ratene og presset på rederiene skal vedvare og ytterligere bidra til sosial dumping.

Samfunnsansvar

– Olje- og energiminister Tord Liens vegring mot å gripe inn er oppsiktsvekkende. Han bør være klar over hvilke alvorlige konsekvenser Statoils politikk vil få for maritim næring på sikt, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

– Statoils samfunnsansvar må veie tyngre enn ansvaret for å fylle aksjonærenes lommebøker, sier Bengtsson. Hun viser til Petroleumsloven som forutsetter at petroleumsressursene skal forvaltes på en måte som bidrar til sysselsetting i Norge.

Både Lied og Bengtsson krever økt aktivitet på sokkelen, til rater som er bærekraftige og som gjør det mulig for ansatte som er bosatt i Norge å jobbe på skipene som opererer på norsk sokkel.

Også KrF er kritisk til den norske oljegiganten, og mener selskapet er blitt for mektig. Partiet ba i forrige uke både regjeringen og Konkurransetilsynet om å granske situasjonen.

– Stiller krav

Informasjonsdirektør Bård Glad Pedersen i Statoil sier de har forståelse for at situasjonen oppleves krevende av aktørene i bransjen, men sier at oljenedturen har gjort det nødvendig å kutte kostnader og styrke konkurranseevnen.

Han understreker at både myndighetene og selskapet stiller krav til blant annet HMS og arbeidsvilkår hos alle leverandører.

– På to år er oljeprisen mer enn halvert, og kostnadsnivået har vært altfor høyt. Derfor må både vi og andre operatører redusere kostnadsnivået. Alle operatører gjør det, både i Norge og internasjonalt. Ingen kan operere som om oljeprisen fortsatt var 110 dollar per fat, forklarer Pedersen overfor NTB.

Kapasitet til Norge

Etter en topp sommeren 2014, da nordsjøoljen ble omsatt for rindt 115 dollar fatet, har det gått bratt nedover. Bunnen ble nådd i januar med 27,72 dollar. Siden har prisen steget sakte, men sikkert, og lå mandag lå rett i overkant av 50 dollar.

– Den globale aktivitetsnedgangen gir en overkapasitet som får følger også for norsk sokkel. Men blant annet på grunn av våre investeringer er aktivitetsnedgangen mindre her enn det vi ser internasjonalt, og det bidrar til at kapasitet på enkelte områder nå flyttes tilbake til Norge fordi det er flere muligheter her, påpeker Pedersen.