- Ungdommen må lære om energi i skolen

Publisert

I dag arrangeres det skoletreik for klimaet i Norge og i mange andre land. Demonstrasjonen er inspirert av Gretha Thunberg i Sverige som 20. august i fjor ble verdenskjendis etter at hun på en av skoleårets første dager droppet skolen for å streike for klimaet. Her i Norge fremheves stans av olje- og gassleting som en av demonstrasjonens viktigste målsettinger.

Norge er en olje- og gassnasjon som er helt avhengig av inntektene som olje og gass bidrar med til statskassen, og dermed til velferdsssamfunnet. Likevel er motstanden mot Norges inntektskilde nummer én stor i store deler av landet, og de har faktisk også flertall i hovedstaden.

– Hvis vi skal ta klimakrisen på alvor kan det ikke gis flere tillatelser til olje- og gassleting. Norge må omstilles fra oljejobber til klimajobbene vi skal leve av i framtida, uttalte Guate Eiterjord, leder i natur og ungdom, til NTB i går.

Debatten er imidlertid ikke særnorsk. Også i andre land sliter olje- og gasselskaper med at de i stor grad fremstilles som en slags samfunnsfiende.

På Wintershalls årlige pressesammenkomst forteller de at de aktivt deltar i samfunnsdebatten, og at de går i dialog med lokale aktører og skoleverket. Selskapet er i ferd med å bli den tredje største aktøren på norsk sokkel, og når enerWE får en prat med toppledelsen i selskapet i forbindelse med sammenkomsten får vi høre at de også sliter med å få forståelse for sitt perspektiv når de går i dialog.

De opplever også en manglende forståelse for at også tilgang på energi er en viktig problemstilling, selv om det er en av FNs bærekraftsmål.

Under en spørsmålsrunde med ledelsen i Wintershall ble ungdommens klimastreik et tema, og på spørsmål om hva de tenkte om det ble det uttrykt forståelse for ungdommens engasjement samtidig som det ble påpekt at hele spørsmålet blir litt ensidig.

- Ungdommen må lære om energi i skolen, sier Mario Mehren, administrerende direktør i Wintershall fra scenen.

Han mener de trenger en bedre forståelse av hvorfor det er behov for energi, og forteller at de aktivt går i dialog med lokale aktører og skoler. De merker likevel at det er mye motstand.

- Det er ikke lett fordi vi som olje- og gasselskap er merket, sier Mehren.

Den største problemstillingen for Wintershall og bransjen er ikke at det er mange ungdommer som mener at olje- og gassutvinningen bør stanses eller trappes ned raskt, men at dette gjør det vanskeligere å rekruttere nye ansatte. Det påpeker Wintershalls direktør for leting og utvinning i Russland, Nord-Afrika og Sør-Amerika, Thilo Wieland.

- Vi må vinne talentene så de vil jobbe for oss, sier Wieland.

Han mener at utfordringen allerede har blitt veldig markant, og at både de og resten av bransjen må ta grep og gå inn i skolen på et tidligere nivå for å forklare hva de og resten av energibransjen faktisk gjør og hvorfor de gjør det.

- Vi må møte de yngre elevene, sier Wieland.

Han påpeker at bransjen har mye som taler for seg, og peker på at det er en internasjonal bransje med store utfordringer som krever spennende løsninger over alt i hele verden.

- Det er ingen industri som er så fascinerende som vår industri, sier Wiemann.

Administrerende direktør Mehren påpeker samtidig at ikke alt er sort/hvitt i denne debatten, og at det heller ikke er helt mørkt for bransjen.

- Det har blitt mer synlig for folk at energietterspørselen er en viktig problemstilling, sier Mehren.

Mehren mener bransjen må bli flinkere til å fortelle hvordan økt tilgang til energi har tatt mange ut av fattigdom, og at det fortsatt gjenstår en stor jobb for å dekke verdens energibehov.

Les også: