Store muligheter i nord

Barentshavet sørøst blir svært viktig, i følge industrien.  Barentshavet sørøst vil bli et svært viktig område for industrien og Norge fremover, sier Turid Øygard i Norsk olje og gass. Olje- og energidepartementet har i dag sendt ut på høring forslag om blokker til utlysning i 23. konsesjonsrunde. Departementet foreslår å utlyse totalt 61 blokker fordelt … Continued

Barentshavet sørøst blir svært viktig, i følge industrien.

 Barentshavet sørøst vil bli et svært viktig område for industrien og Norge fremover, sier Turid Øygard i Norsk olje og gass.

Olje- og energidepartementet har i dag sendt ut på høring forslag om blokker til utlysning i 23. konsesjonsrunde. Departementet foreslår å utlyse totalt 61 blokker fordelt på 7 blokker i Norskehavet, 34 blokker i Barentshavet sørøst og 20 blokker i resten av Barentshavet sør.

Barentshavet sørøst er et helt nytt leteområde for olje- og gassnæringen. For første gang på over tjue år utlyses det nå blokker i et nytt leteområde, og det er stor interesse fra selskapene å lete her. Det er derfor positivt at departementet har vektlagt dette området i høringsforslaget sitt for 23. konsesjonsrunde, sier Øygard

I forbindelse med nominasjonsprosessen for 23. konsesjonsrunde mottok departementet nominasjoner fra 40 selskaper med ønske om å inkludere totalt 160 blokker eller deler av blokker i 23. konsesjonsrunde.

Nominasjonen for 23. konsesjonsrunde viste stor interesse, særlig for Barentshavet sørøst, fra selskapene. Det er derfor positivt at departementet har vektlagt dette området i høringsforslaget, selv om vi skulle ønsket at flere blokker ble sendt ut på høring, sier Øygard.

Store muligheter i nord

I forbindelse med Oljedirektoratets nye ressursanslag for norsk sokkel, som ble presentert i januar, er Barentshavet nå det området på sokkelen hvor det antas at de største gjenværende ressursene av olje og gass finnes. I tillegg har nye funn de senere år, som Johan Castberg og Wisting, gitt stor optimisme for Barentshavet.

Barentshavet vil bli et svært viktig område for olje- og gassindustrien og Norge i tiden fremover. Skal vi sikre fortsatt høy verdiskapning, arbeidsplasser og teknologiutvikling på norsk sokkel er aktivitet i Barentshavet avgjørende. Den høye interessen fra selskapene viser klart at dette området er spennende for industrien, sier Øygard.

Kilde: norog.no