Ny rapport fra Ptil

Utviklet ny rapport vedrørende havbunnsanlegg. Petroleumstilsynet har fått utviklet en ny rapport som tar for seg teknologiutvikling, hendelser og framtidige trender knyttet til havbunnsanlegg. Utviklingen i havbunnsteknologi, økende antall nye aktører, og den økende kompleksiteten til løsninger knyttet til havbunnsanlegg på norsk sokkel, gjør at Ptil har sett behovet for og fått utført et studie som … Continued

Utviklet ny rapport vedrørende havbunnsanlegg.

Petroleumstilsynet har fått utviklet en ny rapport som tar for seg teknologiutvikling, hendelser og framtidige trender knyttet til havbunnsanlegg.

Utviklingen i havbunnsteknologi, økende antall nye aktører, og den økende kompleksiteten til løsninger knyttet til havbunnsanlegg på norsk sokkel, gjør at Ptil har sett behovet for og fått utført et studie som blant annet omhandler:

 • Degraderingsmekanismer og feilmoder
 • Utvikling og historiske trender
 • Metoder for overvåking og integritetsstyring
 • Tilgjengelighet og deling av informasjon knyttet til hendelser

Studien har resultert i en rapport som konsentrerer seg om disse temaene, og i den forbindelse hvordan en sikrer tilstrekkelig dokumentasjon og nyttiggjør seg informasjonen for å kunne redusere risikonivået og operere havbunnsanlegg i henhold til krav i regelverket.

Mer detaljert beskrevet har arbeidet omfattet følgende tema:

 • Oversikt over hovedtrekk i utviklingen av havbunnsanlegg
 • Oversikt over de mest alvorlige hendelser
 • Relevante degraderingsmekanismer og feilmoder
 • Nåværende kunnskap og potensiell framtidig risiko og usikkerhet med degradering, aldring og levetidsforlengelse
 • Effekter av degraderingsmekanismer på robusthet
 • Framtidige trender, utvikling og utfordringer
 • Integritetsstyring
 • Inspeksjon- og overvåkingsmetodikk
 • Initiativ til forbedringer og deling av erfaringer

Rapporten er basert på erfaringer fra norsk petroleumsvirksomhet, i tillegg til internasjonale erfaringer.

Rapporten er utarbeidet av DNV-GL og kan lastes ned her.

Kilde: Ptil.no