Klar rekord for norsk gasseksport

I 2017 transporterte Gassco 117,4 milliarder standard kubikkmeter gass gjennom rørsystemet fra Norge til Europa.

40 år etter starten på det norske gasseventyret, ble det satt en klar rekord for norske gassleveranser til Europa i 2017.

I 2017 transporterte Gassco 117,4 milliarder standard kubikkmeter gass gjennom rørsystemet fra Norge til Europa. Det er en solid økning på 8 prosent fra 2016 og det klart høyeste volumet i de 40 årene med norsk gasseksport, skriver Gassco i en pressemelding.

– At norsk gasseksport til Europa setter en så klar rekord etter 40 år viser hvilken nøkkelrolle norsk gass spiller for Europas energiforsyning. Norsk gass dekker i dag rundt en fjerdedel av Europas gassforbruk og vil også i årene som kommer være en sikker energikilde for europeiske forbrukere, sier Frode Leversund, administrerende direktør i Gassco.

Gassco er operatør for den norske gassinfrastrukturen, inkludert rørledninger, prosessanlegg i Norge og mottaksterminaler i Tyskland, Belgia, Frankrike og Storbritannia.

– I Gassco er vi stolte over å drive dette systemet med høyeste mulig regularitet, slik at Europa sikres trygge og pålitelige leveranser. Vi har en effektiv og trimmet organisasjon som er klar til å levere i henhold til de forventningene som stilles til oss, sier Leversund.

I 2017 ble det oppnådd en gjennomsnittlig regularitet i Gassled på 99,48 prosent.

Økning også for våtgass

Leveransene av flytende våtgass (NGL) og kondensat fra prosessanleggene på Kårstø og Kollsnes var 10,2 millioner tonn i 2017, en økning fra 10,0 millioner i 2016.

Åpner utstilling

I dag, torsdag, vil administrerende direktør Frode Leversund åpne installasjonen «Nerver av stål» på Norsk Oljemuseum i Stavanger.

Installasjonen gir et innblikk i historien om den norske gassinfrastrukturen, som forsyner Europa med gass gjennom 8800 kilometer med rørledninger, hvorav de største har en diameter på 1,2 meter. Her kan publikum følge gassen i hver av rørledningene og selv prøve seg i et interaktivt kunnskapsspill.