Gode tall fra Kongsberg

EBITDA på MNOK 2.142. Foreløpige tall fra 2013 viser en omsetning på MNOK 16.323 sammenliknet med NOK 15.652.000 i 2012, skriver Kongsberg ASA i en pressemelding. EBITDA for 2013 landet på MNOK 2.142 , ned fra MNOK 2.294 i 2012. Resultat etter skatt landet på NOK 1.225, sammenliknet med NOK 1.304 i 2012.

EBITDA på MNOK 2.142.

Foreløpige tall fra 2013 viser en omsetning på MNOK 16.323 sammenliknet med NOK 15.652.000 i 2012, skriver Kongsberg ASA i en pressemelding.

EBITDA for 2013 landet på MNOK 2.142 , ned fra MNOK 2.294 i 2012.

Resultat etter skatt landet på NOK 1.225, sammenliknet med NOK 1.304 i 2012.