Tyskerne betalte 75 prosent mer for strømmen enn oss i Norge

Publisert

Vinter på kontinentet og vår i Norden gir store europeiske prisforskjeller på strøm.

Engrosprisen på strøm i Oslo havnet i januar på 28,19 øre/kWh, noe som er på nivå med januarprisene de siste tre årene. Men ser vi på snittprisen for januar de siste ti årene, er bildet annerledes: Da ligger januar 2017 over 16 prosent lavere enn snittet. Det skriver LOS Energy i en kommentar på sin hjemmeside.

I Norden er prisforskjellen størst mellom Nord-Norge (som har lavest pris i januar) og Sør-Sverige (som har høyest pris i januar). Her utgjør prisforskjellen nær 30 prosent. Det er likevel beskjedent mot forskjellen på Norden og resten av Europa.

- Ser vi på forskjellen mellom Norden og våre naboland, hadde Tyskland 75 prosent høyere pris enn oss i januar. Franskmennene måtte ut med halvannen ganger så mye for strømmen som oss i nord, skriver Andreas Myhre, direktør for krafthandel i LOS Energy.

Uvanlig kaldt vær og tilnærmet vindstille i Tyskland har gitt økt etterspørsel og redusert produksjon. Samtidig har Norden hatt uvanlig høye temperaturer, noe som har gitt lavere strømetterspørsel.

Tyskland og Frankrike har også produsert mindre kjernekraft, og dermed har etterspørselen etter kullkraft og gass steget.

Les også: