Turistforeningen skal kjøre kinoreklame mot vindkraft

Publisert

I et Facebook-innlegg har DNT-laget Bergen og Hordaland Turlag lagt ut en videoreklame som de skal vise på kinoen der de skriver at "Nå trapper vi opp kampen mot vindkraftindustrien".

Det fikk Andreas T. Aasheim i vindkraftforeningen Norwea til å se rødt, og på Twitter spør han om DNT virkelig skal betale for en kinoreklame mot fornybar energi?

Vindkraft er noe som engasjerer mange nordmenn, og enerWE tok kontakt med Den norske turistforening for å spørre hvorfor  de er så negative til å bygge vindkraft på land i Norge?

- Vi er for fornybar kraft, men det må gjøres på en mer naturvennlig måte. Vi mener det ikke bør bygges vindkraftanlegg i verdifulle natur- og friluftslivsområder, fordi det får store negative konsekvenser for friluftslivet, landskapet og dyrelivet. Vi har under 12 prosent villmarkspreget natur igjen i Norge, det må vi ta vare på, sier Helene Ødven, daglig leder i Bergen og Hordaland Turlag, til enerWE.

I 2017 ble det produsert 2,85 TWh fra vindkraft i Norge. Da var det installert 468 vindturbiner som tilsammen produserte 1,9 prosent av Norges strømproduksjon, ifølge tall fra NVE. Siden den gang har det blitt igangsatt flere vindkraftprosjekter, og det forventes at vindkraften vil bidra med stadig mer av norsk strømproduksjon i årene fremover selv om vannkraften fortsatt er dominerende med mellom 95 og 97 prosent av all norsk strømproduksjon.

En gjennomgang enerWE har gjort av tallene til NVE viser at det ved utgangen av 2018 totalt var 610 installerte vindturbiner etter at syv nye vindkraftparker ble satt i drift.

Det har vært kjent en stund at Den norske turistforening er motstandere av å bygge ut mye vindkraft i Norge fordi de mener at det er en rasering av norsk natur. Samtidig er Norge et langt og utstrakt land der det er mange mulige steder med mye vind og som dermed egner seg godt til å bygge ut vindkraft.

enerWE spør derfor om Den norske turistforening er motstandere av å bygge vindkraft over alt i Norge, eller er det noen steder de ikke har noe imot at det settes opp vindturbiner.

- Det er allerede gitt konsesjon til bygging av over 100 vindkraftanlegg i hele landet. Det er mange av disse Turistforeningen ikke har protestert på. Hvis vindkraftturbinene kan legges til industriområder har vi ikke noe i mot vindkraft, sier Ødven.

Samtidig er det ikke bare å sette opp en vindturbin inne på et område som er regulert til industrien. Det må nødvendigvis være gode vindforhold, og så må vindturbinene spres over et visst areal for å kunne være effektive. Hvis vindturbinene står for tett skaper de turbulens som gjør at de ødelegger for hverandres effektivitet og mulighet til å utnytte vinden.

I vindkraftbransjen er de oppgitt over Turistforeningen, og mener at de i praksis sier nei til ny fornybar energi som verden sårt etterspør. Det er ikke Bergen og Hordaland Turforening enig i.

- Det handler om å finne en balanse her. Vi er for fornybar energi, men vi må velge de løsningene som både kan bidra til bedre klima samtidig som vi tar vare på det vi har igjen av villmarkspreget natur i Norge, sier Ødven.

Her trekker han frem vannkraft, energieffektivisering og andre fornybare energikilder som bedre alternativer enn vindkraft på land.

- Vi må gjøre eksisterende vannkraftverk mer effektive, vi må spare energi og vi kan ha vindkrafttubiner til havs. Solcelle, bølgeenergi og jordvarme er også andre energikilder vi kan ta i bruk. Dette handler om politisk vilje, sier Ødven.

På alle disse områdene gjøres det allerede ganske mye. Når det gjelder økt utnyttelse av vannkraften var det for eksempel et eget seminar arrangert av miljøorganisasjonen ZERO om det på starten av året. Der kom de frem til at det var noe potensiale, men at det kom veldig an på om man bare oppgraderte eksisterende vannkraftverk eller om man også tok i bruk mer vann fra naturen for å få det til.

Ifølge Energi Norge ligger det et potensiale på henholdsvis 5 og 15 nye TWh på å utnytte vannkraften bedre - henholdsvis uten eller med ytterligere inngrep i naturen.

NVE jobber med å utvikle en nasjonal ramme for vindkraft på land. Som en del av det arbeidet brukes det mye tid på å kartlegge hvor i landet det er best å bygge vindkraftparker, og da er naturen og miljøet rundt noe som vektlegges. Tanken bak er å avveie forskjellige hensyn slik at vindkraftparkene bygges der Norge får mest mulig ut av de samtidig som ulempene holdes til et minimum.

Ødven og turistforeningen er imidlertid ikke fornøyd med vektleggingen, og vil stanse hele arbeidet med den nasjonale rammeplanen.

På sin hjemmeside har de ramset opp følgende argumenter mot vindkraft på land: