President Donald Trump speaks before signing various bills, Monday, March 27, 2017, in the Roosevelt Room of the White House in Washington. (AP Photo/Andrew Harnik)
President Donald Trump speaks before signing various bills, Monday, March 27, 2017, in the Roosevelt Room of the White House in Washington. (AP Photo/Andrew Harnik)

Trump vil slå en strek over Obamas klimatiltak

Publisert

President Donald Trump slår en strek over ett av Barack Obamas tiltak mot global oppvarming, noe som vil være en gavepakke til kullindustrien.

Ifølge lederen for USAs miljødirektorat (EPA) Scott Pruitt vil presidentordren skape flere arbeidsplasser i amerikanske kullgruver og føre til lavere pris på strøm.

Trump kommer også til å avvikle Obama-administrasjonens Clean Power Plan, som ville ha lagt restriksjoner på klimagassutslipp fra amerikanske kullkraftverk.

Planen har ligget på is siden i fjor, i påvente av at en ankedomstol skulle behandle et søksmål fra kullindustrien og flere republikansk-styrte delstater der denne står sterkt.

Trump har også gjort det klart at han vil reversere begrensningene Obama-administrasjonens påla olje- og gassindustrien som et ledd i arbeidet med å kutte USAs utslipp av klimagasser og leve opp til forpliktelsene i Parisavtalen.

Trump har, i likhet med Pruitt, gjentatte ganger avvist klimaendringene er menneskeskapt og kritisert Obamas tiltak for å redusere USAs utslipp av klimagasser. Han har også kuttet EPAs budsjett med over 30 prosent

USA har verdens nest største utslipp av klimagasser, og 37 prosent av utslippene kommer fra elektrisitetsproduksjon.

Kullindustrien i USA sysselsatte i 2008 rundt 88.000 mennesker, men antallet falt med 25 prosent under Obamas tid i Det hvite hus.

(©NTB)