Trump vil gjøre det enklere å slippe ut metan

Publisert

I følge The New York Times vil nå Trumpadministrasjonen gjøre det enklere å slippe ut metan.

The Environmental Protection Agency vil kanskje så snart som i denne uken offentliggjøre et forslag om å svekke et krav som Obama stilte til bedrifter om å overvåke og reparerer metanlekkasjer.

Reguleringen av metan er ikke så mye diskutert som utslipp fra biler og kullverk, men The New York Times skriver at det likevel en viktig del av Obamas arbeid mot klimaendringer.

Omtrent en tredjedel av metanforurensningen er beregnet å komme fra olje- og gassvirksomhet.