Tror på 3000 nye oljeårsverk i Nord-Norge

Publisert

- Leverandørnæringen og våre medlemmer i Nord-Norge har ridd av den verste stormen, nå ser vi fram mot ny vekst og nye muligheter i hele Nord-Norge sier Petro Arctic direktør, Kjell Giæver, i en pressemelding.

For over 50 år siden startet letevirksomheten opp på norsk sokkel i Nordsjøen. Nå mener han at det er Nord-Norge og Barentshavet som har tatt over stafettpinnen og skal løpe de viktigste etappene videre for verdiskaping for nasjonen Norge.

- Våre prognoser bygger på tilgjengelig informasjon fra SSB, følgeforskninger, mulighetsstudier, konsekvensutredninger, samt egne modeller, forteller Giæver.

- Med bakgrunn i eksisterende felt i drift, nye utbygginger, lønnsomme olje og gass funn og selskapenes leteplaner, samt OD ressursestimater ser vi 3000 nye direkte og indirekte arbeidsplasser i Nord- Norge i løpet av 10 år, sier Giæver.

Sysselsetting var på en topp i 2015 med rundt 8000 årsverk. Ette det har det vært krevende tider med lav oljepris, og det førte til en omstilling og en betydelig reduksjon i sysselsettingen. Petro Arctic antar at dagens sysselsetting er redusert med ca. 30 prosent fra 2014 og fram til i dag hvor det er ca. 5 500 årsverk i Nord-Norge.

- Våre prognoser viser at vi i 2027 passerer toppåret 2014 og nærmer oss 9000 årsverk i Nord-Norge knyttet til olje- og gass næringen, sier Giæver.

Petro Arctics analyse viser ca. 1550 nye årsverk i leverandørindustrien, 350 nye årsverk relatert til bore aktiviteten og rundt 480 nye årsverk hos oljeselskapene. I tillegg vil denne veksten medføre ca. 700 nye indirekte årsverk knyttet til varehandel, overnatting, servering, transport servicetjenester, bygg og anlegg.

- Skal vi lykkes med en slik vekst, aktivitet og verdiskaping fra petroleumsvirksomheten i Nord er vi avhengige forutsigbare rammebetingelser og en langsiktig positiv oljepolitikk som gjør det mulig å opprettholde kompetanse, og gjøre langsiktige investeringer også i nord, påpeker Giæver.