Foto: TrønderEnergi
Foto: TrønderEnergi

- Midt-Norge er et underskuddsområde på fornybar energi. I 2018 hadde vi et underskudd i regionen på 8 TWh.

- Mer fornybar energiproduksjon er viktig for å holde strømprisene nede til industrien og forbrukerne.

TrønderEnergi forteller i en pressemelding at 2018 ble et år med store endringer, men at det samtidig ble et godt økonomisk år.

Årsresultat etter skatt ble 588 millioner kroner i 2018 mot 494 millioner kroner i 2017.

- Vi hadde et svært høyt aktivitetsnivå gjennom hele 2018. Resultatet viser at vi har en veldig god løpende drift innenfor både produksjon og nett. I tillegg har vi gjort store strukturelle endringer ved å selge kundevirksomheten vår til Fjordkraft. Salget ga en regnskapsmessig gevinst på 240 millioner kroner. Videre er vi snart i mål med å slå sammen nettvirksomheten vår med NTE Nett, inn i et nytt midt-norsk nettkonsern som blir Norges nest største nettvirksomhet, sier konsernsjef Ståle Gjersvold.

I tillegg ble 2018 en viktig milepæl for TrønderEnergis vindkraftsatsing. På slutten av 2018 oppnådde TrønderEnergi enighet om å gå sammen med Stadtwerke München om å bygge ut fire nye vindparker i Trøndelag, samt at det ble inngått en omfattende strategisk samarbeidsavtale om drift av vindparkene. Denne transaksjonen ga en gevinst på 270 millioner kroner.

- Vi gikk ut i markedet i fjor sommer for å teste interessen for å bli med oss i utbyggingen av de konsesjonsgitte vindkraftanleggene vi hadde i porteføljen. Vi opplevde meget stor interesse i markedet, og det gjorde at vi kunne velge den partneren som totalt sett ga oss den beste finansielle og industrielle oppsiden. Å maksimere den oppsiden var viktig både for TrønderEnergi som selskap, men selvsagt også for våre eiere som ønsker størst mulig avkastning for sine investeringer, sier Gjersvold.

Midt-Norge er et underskuddsområde på fornybar energi.

Ståle Gjersvold

- Midt-Norge er et underskuddsområde på fornybar energi. I 2018 hadde vi et underskudd i regionen på 8 TWh. Ny vindkraftproduksjon i Midt-Norge skal derfor brukes til å dekke opp dette underskuddet. Mer fornybar energiproduksjon er viktig for å holde strømprisene nede til industrien og forbrukerne, og det er viktig for å bidra til energiomstillingen som følger i årene som kommer som en konsekvens av de ambisiøse klimamålene både vi og nasjonale myndigheter har satt frem mot 2030 og 2050, sier Gjersvold.

TrønderEnergi forteller at produksjonen i 2018 var vesentlig lavere enn i 2017, men at de økonomiske resultatene ikke ble rammet fordi strømprisene var høyere. I 2018 ble kraftproduksjon 1.770 GWh mot 2.366 GWh i 2017.

Totalt hadde konsernets nettselskap 160.789 kunder ved utgangen av 2018. Det er en økning fra 147.998 nettkunder i 2017. Økningen er et resultat av innlemming av kundene i Kvikne, Rennebu og Gauldal, i tillegg til vekst i det opprinnelige konsesjonsområdet.