- Første halvår er preget av høyere strømpriser, lavere produksjon, og at vi holder en lav nettleie ut til nettkundene våre

Publisert

TrønderEnergi-konsernet legger i dag frem sitt kvartalsresultalt, og i en pressemelding skriver de at de leverer et justert driftsresultat på 232 millioner kroner mot 327 millioner kroner for samme periode i fjor.

- Virksomheten går godt, driftsresultatet første halvår er preget av høyere strømpriser, lavere produksjon, og at vi holder en lav nettleie ut til nettkundene våre, sier konsernsjef Ståle Gjersvold.

Resultatmessig var 2017 et ekstraordinært godt år for TrønderEnergi. 2018 ligger også an til å bli et godt år, men et uvanlig tørt første halvår gjør at produksjonen er vesentlig lavere så langt i år, målt mot tilsvarende periode i fjor. I tillegg bidrar nettvirksomheten med et noe lavere resultatbidrag enn samme periode i fjor.

Realisert kraftpris første halvår 2018 er på 29,74 øre/kWh. For samme periode i fjor var prisen 26,87 øre/kWh. Her har sommeren trukket prisen kraftig opp, mens vinteren var mer på det normale nivået.

Kraftproduksjonen hittil i år er på 954 GWh mot 1 285 GWh i fjor. Den lavere kraftproduksjonen skyldes mindre tilgjengelig vann enn i tilsvarende periode i fjor.

TrønderEnergi forteller at de har holdt igjen på nettleien.

Underliggende resultatutvikling i nettvirksomheten har vært positiv fra samme periode i fjor, men økte kostnader knyttet til nett-tap og overføringskostnader til Statnett, uten at nettleien mot kundene er økt tilsvarende, medfører et lavere resultatbidrag målt mot samme periode i fjor.

Kraftbransjen er grovt sett delt i tre typer selskaper: kraftselskaper, nettselskaper og strømselskaper. Kraftselskapene produserer strømmen, nettselskapene drifter strømnettet og strømselskapene lever av å kjøpe og selge strøm på kraftbørsen. TrønderEnergi-konsernet fokuserer nå på kraftproduksjon og drift av nett.

I vår ble TrønderEnergis strømsalgsvirksomhet solgt til Fjordkraft-systemet, gevinsten på salget er bokført til 239 millioner kroner. Kundene i TrønderEnergi Marked er fra høsten 2018 nå tilhørende TrøndelagKraft og Fjordkraft-systemet.

TrønderEnergi er medeier og utvikler av flere viktige fornybarprosjekter for Trøndelagsregionen. Dette er i hovedsak Fosen Vind, Biokraft på Skogn, og vindprosjektene på Frøya, Stokkfjellet i Selbu, og Sørmarkfjellet i Osen og Roan.

- Vi står foran flere viktige milepæler i disse prosjektene i andre halvår 2018. For oss er det viktig å bidra til at det grønne skiftet skaper verdiskaping, kompetanse og arbeidsplasser i Norge, og slike prosjekter bidrar til det, sier Ståle Gjersvold.