TrønderEnergi overtar driften av Roan vindpark

Publisert

Roan vindpark er den første av vindparkene til Fosen Vind som blir ferdigstilt. Før jul i år vil vindparken bli overført til Statkraft som driftsoperatør.

I 2021 tar imidlertid TrønderEnergi over driften. I en pressemelding forteller de at de har en opsjon på å bli operatør for vindparken fra og med januar 2021, og at de nå har bestemt seg for å bruke denne opsjonen. Som en følge av opsjonsutøvelsen er skilles Roan vindpark ut i eget selskap før TrønderEnergi overtar driften.

- Vindkraft er i sterk vekst i Norge. I TrønderEnergi har vi i lang tid rigget oss for å ta del i denne veksten. Operatørskapet på Roan er derfor et helt naturlig valg for oss, sier konsernsjef i TrønderEnergi, Ståle Gjersvold.

TrønderEnergi var den første kommersielle operatøren av vindkraft i Norge, og startet allerede i 1986. I dag er TrønderEnergi operatør for fire vindparker. Dette er Valsneset (Bjugn), Skomakerfjellet (Roan), Bessakerfjellet (Roan) og Ytre Vikna (Vikna kommune). De fire parkene hadde i 2017 en samlet produksjon på rundt 350 GWh.

- Vi har bak oss noen år med svært lave strømpriser. De årene har vi brukt på å strømlinjeforme et godt og kostnadseffektivt vindkraft-operatørskap. I tillegg har vi i TrønderEnergi solid og lang erfaring fra å eie og operere vannkraft. Vi er derfor godt posisjonert til å ta på oss flere oppgaver innen vindkraft, sier Gjersvold.

For 2017 var totalproduksjonen fra norske vindkraftverk rundt 2,85 TWh. Innen få år skal produksjonen øke til rundt 12 TWh. Med stadig bedre og billigere teknologi for vindkraftproduksjon er det sannsynlig at vekstpotensialet for vindkraft i Norge er enda større.

Til enerWE forteller TrønderEnergi at overtagelsen fører til økt bemanning for å håndtere driftsoppgavene. Det dreier seg om ansettelser av vindkraft-teknikere, ingeniører, folk innen kontraktsforvaltning, trainees, energiledelse/drifsoperatør og en site manager.

Når det blir mer vindkraft i nettet blir det noe mer komplisert å balansere strømmen i strømnettet. For å sikre at strømnettet alltid holder en frekvens på 50Hz må det alltid produseres like mye strøm som det forbrukes. Det er relativt enkelt med vannkraften der strømmen kan skrus opp og ned avhengig av behov, men er litt mer komplisert med vindkraft som er avhengig av hvor mye det blåser.

- Statnett er de som koordinerer dette på et overordnet nivå, og så er vi med på å løse utfordringene i den delen av nettet som vi har ansvar for, sier Bengt Eidem, kommunikasjonsdirektør i TrønderEnergi til enerWE.

Fakta om Roan vindpark:

Produksjon900 GWh
Installert effekt255,6 MW
TurbinVestas V117-3,6 MW
Byggestart2016
Turbinmontasje2018
Idriftsettelse2018
Vindturbiner71
Veier, adkomst pluss interne70 km
KommuneRoan