Trond Markussen gjenvalgt som president i NITO

Publisert

- Jeg er glad for å få fornyet tillit fra NITOs kongress. Fagforeningsarbeid er viktigere enn på lenge. Vi står ovenfor store samfunnsmessige utfordringer, som endrer arbeidslivet. Oppslutning om det organiserte arbeidslivet gjennom medlemskap i både arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner er avgjørende for å lose oss mest mulig smidig inn i den digitale tidsalderen, sier Trond Markussen i en pressemelding.

Trond Markussen gjenvalgt som president i NITO, Norges største fagorganisasjon for ingeniører og teknologer med 88 000 medlemmer.

- Jeg er ikke redd for at ny teknologi eller roboter skal ta jobbene våre, tvert imot vil digitalisering og automatisering gi nye jobber og spennende innovasjon der Norge har gode forutsetninger for å hevde seg internasjonalt. Men da må vi verne om betydningen av gode arbeidsforhold, ordnede ansettelseskontrakter og gode velferdsordninger. Ingen er tjent med rovdrift på arbeidstakerne og sosial dumping. Her er trepartssamarbeidet sentralt, sier Markussen.

NITO jobber tett mot myndighetene for å sikre næringslivet gode rammevilkår for vekst og utvikling.

- Vi jobber for å sikre rammebevilgninger og investeringer i offentlig sektor som bidrar til moderne infrastruktur og at teknologi tas i bruk. Slik sikres og skapes arbeidsplasser, som igjen sikrer velferden, sier han.

I NITOs politikk for neste periode står bærekraft sentralt. Markussen er opptatt av å styrke ingeniørenes rolle i det grønn skiftet.

- Innovasjon og fremskritt kan ikke NITO som fagorganisasjon skape. Men vi skal bidra gjennom å skolere og motivere medlemmer og tillitsvalgte i hvordan de selv kan bidra til å sette det grønne skiftet på dagsorden og skape endringer i en mer bærekraftig retning på egen arbeidsplass. Jeg har stor tro på at endringene er mulig. Byggbransjen er allerede i gang gjennom prosjektet «Byggfloken». De mange involverte er fulle av pågangsmot og ser at de er del av en vesentlig endring i egen bransje.

Øvrig valgte i NITOs hovedstyre:

  • Kjetil E. Lein, NITO Hedmark (visepresident)
  • Brynhild Asperud, NITO Oslo og Akershus
  • Hanne Marit Henriksen, NITO Nordland
  • Johanne Helene Størkersen, NITO Troms
  • Raymond Haugli, NITO Aust-Agder
  • Tom Helmer Christoffersen, NITO Buskerud
  • Toril Østvold, NITO Rogaland
  • Tuan Williams, NITO Rogaland
  • Harald Bruland, NITO Sør-Trøndelag
  • Kjell Ola Aamodt, NITO Hedmark