Tredobling av ledige stillinger i olje- og gassbransjen

Publisert

Nye tall fra SSB viser at det har vært en svak oppgang i antall ledige stillinger for landet som helhet. I fjerde kvartal var det 49.000 ledige stillinger, og det utgjorde 1,7 prosent av antallet som jobber. Det var en oppgang på 1700 fra året før.

For våre lesere er det nok mest interessant, og ikke minst gledelig, at olje- og gassbransjen har hatt en kraftig oppgang.

- For første gang siden 2012 ser vi en oppgang innen olje- og gassbransjen, riktignok fra et særdeles lavt nivå, skriver SSB.

SSB sorterer bergverksdrift og utvinning sammen, men dette er en kategori som domineres av olje- og gassvirksomhet. Tallene sier derfor mye om hvordan situasjonen i olje- og gassbransjen utvikler seg.

- I denne næringen var det 600 ledige stillinger i fjerde kvartal 2016, mot 200 samme kvartal i 2015, skriver SSB.

Denne tredoblingen er utvilsomt gode nyheter for bransjen og for de mange som sliter med å få seg ny jobb igjen, men det betyr på ingen måte at bransjen er friskmeldt. Tallet er fortsatt veldig lavt sammenlignet med årene før oljeprisen stupte.

- Sammenlignet med fjerde kvartal for årene 2010-2013 var tallet for 2015 særdeles lavt. Som eksempel var antall ledige stillinger hele 2.200 i fjerde kvartal 2011, skriver SSB.

600 ledige stillinger tilsvarer 1,0 prosent av antall ansatte som jobber i olje- og gassbransjen.