Trakassering er et megaproblem

Publisert

Kronikk av Rune Alne, organisasjonssekretær i Fellesforbundets Avdeling 5 i Hordaland.

Denne høstens mest omtalte tema har vært #metoo kampanjen som i hovedsak har handlet om sexuell trakassering på arbeidsplassen. Kampanjen har vist at det foregår en utbredt ukultur på mange arbeidsplasser , og  holdninger overfor det annet kjønn som hører hjemme i dinosaurtiden.

Helt uakseptabelt å bli trakassert.

Det som har framkommet i høstens virkelighetsbeskrivelser fra ansatte i arbeidslivet , i hovedsak kvinner er rystende lesning ,og helt uakseptabel oppførsel fra de som står bak denne formen for trakassering.

En lurer jo på hvorfor dette har fått lov til å foregå i stillhet så lenge?

Men trakassering, utilbørlig oppførsel, mobbing, og utfrysning foregår i mange andre former også som jeg mener  bør komme til overflaten i kjølvannet av #metoo kampanjen.

Tillitsvalgte opplever å blir trakassert i mange bedrifter

Tillitsvalgte i mange bedrifter kjenner nok seg igjen hvordan det føles å bli trakassert, utskjelt, truet, eller  ydmyket foran sine medlemmer og kolleger av sine arbeidsgivere, bare fordi de har blitt valgt av sine kolleger i et verv , og fremmer sine medlemmer og kollegers saker. Det er for enkelte ledere ingen grense for hvordan en kan oppføre seg,  eller  snakke til en tillitsvalgt når og hvor det måtte passe. Utskjelling i møter med ledelsen, trusler om konsekvenser for tillitsvalgt hvis en ikke skriver under på avtaler, utfrysning fordi en står på for medlemmene sine, oppsigelser for å bli kvitt en brysom tillitsvalgt er noe mange tillitsvalgte møter i sin arbeidshverdag, og som de har måtte leve med for fredens skyld, eller  for ikke å miste jobben sin.

Noen tillitsvalgte klarer ikke dette i lengden og gir seg underveis mens andre går gjerne inn og ut av lange  sykemeldinger. De føler seg maktesløse i ett system hvor dette er blitt akseptert og en får gjerne beskjed om at som tillitsvalgt må du tåle såpass!

Hvorfor skal de  tåle slik oppførsel fra sine ledere? Er dette noe tillitsvalgte skal akseptere? Hvorfor blir det akseptert?

Nei også her kreves det en endring av kultur og holdning hos arbeidsgiversiden. Her har NHO ett klart ansvar over for sine medlemsbedrifter.

I forbindelse med #metoo kampanjen kom også NHO sjef Kristin Skogen Lund på banen , og  fortalte om sin erfaring med temaet hvor hun synligjorde hvor ydmykende det var at ingen grep inn da det skjedde!

Ja feighet fra de som har ansvar for at slikt ikke forekommer å blir stoppet er velkjent ute på mange arbeidsplasser, men nå fikk NHO sjefen  føle hvordan mange tillitsvalgte har følt det  når de har opplevd utilbørlig oppførsel fra sine arbeidsgivere uten at noen griper inn. Er ikke greit for noen det uansett stilling eller tittel.

Hvor er de HMS ansvarlige i bedriftene når det skjer trakassering?

HMS ansvarlige i disse bedriftene med sine fine utdannelser fra høgskoler innen fagfeltet HMS sitter rolig,  og ser på  uten å foreta seg noe  når trakasseringen foregår ovenfor tillitsvalgte og ansatte. Hvorfor er det slik?

Har ikke de HMS ansvarlige ett særlig ansvar her?? HMS står for helse, miljø, og sikkerhet, på arbeidsplassen, men mange opplever at det kun er sikkerheten som blir tatt tak i fra de HMS ansvarlige, har du  glemt å ta på deg nødvendig verneutstyr er de der med en gang, og rapport skrives, men trakassering fra noen i ledelsen kvier en seg for å ta tak i, og henviser heller til at det er fagforeningens ansvar. Hvorfor denne feigheten? Hva er dere redde for?

Sykefravær og Arbeidsmiljø henger sammen

Det er flere politiske partier sammen med flere arbeidsgivere som tar til orde for kutt i sykelønn for å få ned sykefraværet i bedriftene. Også Bedriftsforbundet og ungdomspartiene i sentrum/høyre/frp tar til ordet for dette.

En tror vist at ansatte får bedre helse  hvis de bare får mindre betalt! En ønsker en enkel løsning på ett problem som krever innsats å  forståelse for hvorfor en har høyt sykefravær i bedriften.

I løpet av mine 20 år som tillitsvalgt har jeg besøkt mange bedrifter, noen med lavt sykefravær og noen med høyt. Det som går igjen er at de bedriftene som har godt samarbeid med de tillitsvalgte, behandler de ansatte orndtlig  ,har gode ledere som kan behandle folk,  har som regel lavt sykefravær , og høy produktivitet, mens de med høyt sykefravær, var det mange konflikter, lite eller intet samarbeid med tillitsvalgte, og dårlig behandling av tillitsvalgte og ansatte fra ledelsen.

Er dette tilfeldig?

Nei disse tingene henger sammen , så istedenfor  å fokusere på kutt i sykelønn burde en fokusere på det som gir ett godt og produktiv arbeidsmiljø.

Hvor ledere i  enkelte bedrifter har lært at jo mer kvalm du lager  for de ansatte jo bedre blir arbeidsmiljøet er for meg en gåte! ,i  tillegg så forstår ikke bedriftsledelsen hvorfor de har høyt sykefravær??

Behandler en tillitsvalgte og ansatte dårlig så skaper en ett dårlig arbeidsmiljø , som igjen resulterer i høyt sykefravær.

Så la oss håpe denne #metoo kampanjen kan være starten på en debatt om de andre formene for trakassering og utilbørlig oppførsel  som foregår på mange arbeidsplasser av  ledere mot tillitsvalgte og ansatte, og at vi kan få nulltoleranse for dette også.

Det er like uakseptabelt det også !….er det ikke??

Kronikken ble opprinnelig publisert på LeifSande.no. Gjengitt med forfatterens tillatelse.