Kurs & Kompetanse, Mintra Group, Trainingportal Trude Bergum Stanger Foto: Mintra TP

Maersk Drilling velger Mintra

Alle ansatte på kurs!

Maersk Drilling velger e-læring fra Mintra Trainingportal

Hvert år gir Petroleumstilsynet ut en rapport over risikonivået i norsk petroleumsvirksomhet – kalt RNNP. Formålet med rapporten er å etablere og vurdere status og trender for risikonivået i petroleumsvirksomheten.

Maersk Drilling har valgt Mintra Trainingportal for å møte utfordringene Petroleumstilsynet peker på i RNNP-rapporten fra 2014.

Støy og kjemikalier i sentrum

Det er etablert egne risikoindikatorer for faktorer knyttet til arbeidsmiljø: støy, kjemisk arbeidsmiljø og ergonomi.

Næringen har rettet spesiell oppmerksomhet mot støy og kjemikalier, men fortsatt utsettes mange for risiko knyttet til disse områdene.

Spesielt gjelder det risikoutsatte grupper, RUG. Gjennom tilsyn og ulike kartlegginger har man sett at risiko er ulikt fordelt mellom personellgrupper ipetroleumsnæringen. Enkelte grupper er høyere eksponert for arbeidsulykker med personskader, arbeidsbetinget sykefravær og helseplager.

Sikkerhet vinner over økonomi

I Maersk Drilling Norge AS ønsker vi å operere våre enheter effektivt samtidig som vi unngår skader på personell, miljø eller materiell. Vi forventer at hver og en tar sitt personlige ansvar på alvor og utfører arbeidet på en sikker måte. Ved konflikt mellom økonomi og sikkerhet, skal sikkerhet prioriteres, sier Sunniva Øverland, QHSSE Superintendent i Maersk Drilling Norge AS.

Fokus på risikoutsatte grupper

De fire verdiene Maersk mener kjennetegner en sunn HMS-kultur er Care, Awareness, Knowledge og Engagement, som de forkorter til CAKE. Øverland forteller at de jobber kontinuerlig med å styrke og forbedre HMS-kulturen ombord på deres rigger, og har i flere år jobbet med risikoutsatte grupper.

Utfordringen har vært å få den enkelte ansatte til fullt ut forstå risikobildet de omgir seg med daglig. For å sikre grunnleggende kunnskap om ergonomi, kjemikalier og støy velger vi å tilby alle ansatte e-læringskurs om disse temaene gjennom Trainingportal, som vi allerede bruker til andre formål.

Stikkord: , , , , ,

Denne artikkelen er skrevet av Mintra Group som er kunde av enerWE AS

Mintra Group

Mintra Group jobber for å gjøre mennesker rikere på kunnskap. Siden 1997 har vi utviklet e-læringskurs og kompetansetjenester med høy kvalitet. Mintra Group er sammen med Trainingportal.no et ledende kompetansehus som bistår organisasjoner og selskap med å oppnå organisatoriske og forretningsmessige mål.
Annonse
Ads banner