Tord Lien: Det er ikke hver dag det blir besluttet å investere 3 milliarder kroner i Trøndelag

Publisert Sist oppdatert

I dag kom nyheten om at det er tatt beslutning om bygging av fire nye vindparker i Trøndelag: Frøya, Hundhammerfjellet (Vikna), Stokkfjellet (Selbu), og Sørmarkfjellet (Osen og Flatanger). Totalt skal det investeres rundt 3 milliarder kroner i de fire nye vindprosjektene.

TrønderEnergi har etter en lengre prosess funnet en samarbeidspartner i Stadtwerke München (SVM) som bidrar til å realisere disse investeringene.

Christian Vogt er EVP Corporate Investment Management i SWM. Han forteller til enerWE at de har store ambisjoner for deres investeringer på norsk jord.

- SWM har et mål om innen 2025 å bidra til å produsere fornybar energi tilsvarende hele München bys årlige kraftbehov, forteller Christian Vogt. Prosjektet sammen med TrønderEnergi vil hjelpe oss å lukke dette gapet.

Han forteller at partnerskapet i hovedsak baserer seg på tre elementer.

- For det første skal vi samarbeide om å operere eksisterende vindparker i Trøndelagsregionen. For det andre skal vi bygge nye vindparker, og for det tredje så skal vi etablere et joint venture som  skal bygge, drifte og utvikle disse prosjektene videre fremover.

Det nye selskapet skal hete TrønderEnergi Vind, og vil være eid 51% av TrønderEnergi og 49% av Stadtwerke München.

Tormod Eggan er utbyggingsdirektør i TrønderEnergi. Han forteller til enerWE at de 80 nye vindturbinene til sammen vil ha en årsproduksjon på i overkant av 1 TWh. Det tilsvarer forbruket til omkring 80.000 norske husstander.

Også NHO ser positivt på det som skjer på fornybarfronten i Trøndelag.

- Det er ikke hver dag det blir besluttet å investere 3 milliarder kroner i Trøndelag, sier Tord Lien, Regiondirektør i NHO Trøndelag til enerWE. Vi kan forvente at 1/3 kommer til å gå til lokale leverandører. Så vet vi at Trøndelag fortsatt er en region der det er underskudd av kraft. Vi bruker opp mot 8 TWh mer enn vi produserer lokalt, så dette vil også gi et betydelig bidrag for å sikre mer sikker kraftleveranse og bedre priser for øvrige deler av trøndersk næringsliv. 

Tord Lien er også tydelig stolt av dagens nyhet.

- Det viser at det er vi som er den ledende vindkraftregionen i Norge. Vi vet at Norge er en energinasjon, og energiproduksjon og energibruk har vært viktig for utbygging av velferd og velstand i Norge. Det er klart at vindkraft vil bli viktig for norsk økonomi i fremtiden. 

Han fortsetter.

- Det er ikke noe tvil om at vi både skal erstatte energileveransen og inntektene fra olje og gass på lengre sikt. Jeg håper og tror at vi fortsatt kan gjøre mer ut av de fantastiske ressursene som ligger i norsk vannkraft. Samtidig er det ingen tvil om at det uutnyttede potensialet er mye større. For fremtiden vil fremtiden bety mye både for norsk energiforsyning, norsk økonomi og for å sikre arbeidsplasser i hele landet. 

NORWEA er en interesse- og bransjeorganiasjon som jobber for å fremme norsk fornybarproduksjon. Vi i enerWE har en oppfatning av at motstanden mot norsk vindkraft vokser. Vi spør Øivind Isachsen, Adm. dir. i NORWEA om hva de tenker rundt dette.

- Det gir oss grunn til å være enda flinkere på jobb og besvare alt etterrettelig, svarer Øivind Isachsen. Jeg tror ikke vi kommer til å møte på en ny Altarunde rundt fornybart, men det kommer alltid til å være folk som ikke vil at vi skal ta i bruk områder som de har sett urørt før. 

Øvind Isachsen får støtte av Tormod Eggan.

- Vi har stor forståelse for at denne type inngrep medfører skader i den grad det kan bli forstyrrelser estetisk. Men vi skal også ta i mente at vi aldri får lov til å bygge denne type anlegg med mindre det har vært gjennom en omfattende konsesjonsbehandling i NVE og OED. Flere av disse anleggene har vært til behandling i mer enn 10 år for å finne ut om områdene er egnet for vindkraft. 

Øivind Isachsen ønsker også å understreke at vi er avhengige av utlendinger for å lykkes, men at vi på ingen måte selger arven vår.

- Vi må ikke glemme at det er utlendingene som har bygget opp denne bransjen. Det er også utenlands kapital som er med på å muliggjøre dette. Men så stikker de ikke av med møllene da. 

Tormod Eggan avslutter med å si at dagen i dag har vært en stor dag for TrønderEnergi.

- Nå klarer vi å ta et steg videre for å utvikle mer fornybar energi. Vi skaper industriell vekst, ikke bare i TrønderEnergi som selskap, men i hele regionen.