Tilsyn avdekket sju avvik på Statoil-anlegg

Publisert

Petroleumstilsynet fant sju avvik fra regelverket under et besøk på prosessanlegget Kårstø i november. Anlegget drives av Gassco og Statoil.

Tilsynet skulle vurdere hvordan det arbeides med å sikre at regelverkskrav til elektriske anlegg blir etterlevd. Et av de sju anleggene, som pekte på manglende verneutstyr, hastet det spesielt å rette opp, skriver Stavanger Aftenblad om tilsynet som ble gjennomført mellom 8.-10. november i fjor.

Kårstø, et prosessanlegg for gass og kondensat, ligger i Tysvær kommune i Rogaland. Anlegget mottar gass gjennom rørledninger fra Nordsjøen og Norskehavet.

Eierne har fått frist til 30. januar med å forklare hvordan avvikene blir fulgt opp. (©NTB)