Tillerson fristiller seg fra Exxon

Publisert

Rex Tillerson, som er nominert som USAs neste utenriksminister, har gått med på å bryte båndene til oljegiganten Exxon Mobil, selskapet han ledet fram til forrige uke.

Tillerson vil blant annet la et uavhengig fond ivareta aksjeutbyttet han vil få de ti neste årene som følge av at han eier 2 millioner aksjer med utsatt dividende i Exxon Mobil.

Avtalen er inngått av Exxon Mobils styre og et statlig organ som skal ivareta den etiske standarden i offentlig sektor. Den skal hindre at Tillerson ikke havner i interessekonflikter som utenriksminister.

Tillerson må først godkjennes av Kongressen før han kan utnevnes.

Han vil også gi avkall på bonusutbetalinger verdt 4,1 millioner dollar, som skulle vært utbetalt de neste tre årene.

– Nettoeffekten av avtalen er en reduksjon på om lag 7 millioner dollar i kompensasjon til Tillerson, ifølge en uttalelse fra selskapet.

7 millioner dollar tilsvarer cirka 60 millioner kroner.

Tillerson har også gått med på å selge over 600.000 aksjer i Exxon Mobile som han for tiden eier. Det uavhengige fondet vil ikke ha lov til å eie aksjer i oljeselskapet, og Tillerson vil ikke kunne arbeide i olje- og gassbransjen de neste ti årene.

Tillerson har arbeidet for Exxon Mobile i over 40 år, de ti siste årene som toppsjef. Han har nære bånd til Russlands president Vladimir Putin, noe som har skapt diskusjon om han er den rette til å innta stillingen som USA øverste diplomat. (©NTB)