- Til syvende og sist er det kun å stoppe tildelinger av nye konsesjoner som vil monne

Publisert

Det ble mange diskusjoner om klimaforandringer og det grønne skiftet i fjor, og det er lite som tyder på at det blir mindre debatt om disse temaene i år.

I en serie artikler har enerWE sett på norske problemstillinger knyttet til det grønne skiftet. Vi har blant annet sett på hva som må til for å finansiere det grønne skiftet, fulgt opp fornybarhetsmulighetene, sett på hvor mye olje- og gassbransjen forurenser, samt rapportert om hvordan gassbransjen ønsker å sammarbeide med fornybar energi.

Kortversjonen er at Norge er fullstendig avhengig av olje og gass for å få økonomien til å gå rundt, samtidig som oljebransjen har et udiskutabelt forurensningsproblem.

Da enerWE spurte interesseorganisasjonen Norsk olje og gass om hvorfor CO2-utslippene fra norsk olje og gass økte, fikk vi vite at dette skyldes økt produksjon. De påpekte imidlertid at klimagassutslippene per produserte enhet gikk ned fra 52,9kg CO2 per prduserte enhet, til 52,5 kg per enhet.

Dette ble også fremhevet av statsministeren da hun avlyste jakten på "den nye oljen".

Under én prosent

En nedgang fra 52,9kg til 52,5kg er imidlertid veldig lite, og enerWE har derfor tatt kontakt med Bellona for å høre om de tror det er realistisk å få til en reduksjon som monner.

- Reduksjonen representerer under 1 prosent pr. produsert enhet. Det er helt klart potensiale til utslippsreduksjoner fra olje og gass, men ikke med dagens tilnærming. Når vi i tillegg vet at utslippene øker etter hvert som feltene modnes vil utslippstallene øke i årene fremover, sier oljerådgiver Sigurd Enge i Bellona til enerWE.

Bellona trekker frem CO2-fangst og elektrifisering, men mener at det alene ikke er nok

- Co2-fangst og elektrifisering er de eneste tiltakene som faktisk kutter store utslipp fra produksjonen. Til syvende og sist er det kun å stoppe tildelinger av nye konsesjoner som vil monne i fremtiden, sier Enge.

Bellona mener at Norge allerede med dagens felt vil slite med å innfri våre klimaforpliktelser.

- Vi har allerede Johan Sverdrup som vil kunne drive utvinning til 2069. Det er ikke forklart hvordan denne produksjonen kan forsvares med dagens planer for tiden etter 2030. Etter 2050 har ikke dette feltet livets rett med utslipp av klimagasser, sier Enge.

Forbruket er problemet

- Det er viktig å ha perspektivene klart for seg. Utslippene knyttet til produksjon representerer under 3 prosent av de totale utslippene fra en enhet olje eller gass. Elefanten i rommet er altså ikke produksjonen, men forbruket, sier Enge.

- EUs tilnærming er kvotehandel, og det vil bli færre og dyrere kvoter i årene som kommer. Hvis denne politikken videreføres vil det på et tidspunkt bli ulønnsomt å utvinne olje og kjøpe kvoter for utslippene. Alle felt under utbygging og planlegging i dag må derfor basere seg på Co2-fangst og elektrifisering for å kunne forsvares, sier Enge.

Svak metode

Bellona er skeptisk til å fokusere mye på forurensning per produserte enhet.

- Utslipp per produserte enhet er ikke en brukbar metode for å få ned totalutslippene. Naturen bryr seg ikke om prosentregning. For å nå 2-gradersmålet og nærme oss 1,5-gradersmålet må vi redusere utslippene - punktum. Alt annet er å manipulere med tall for å holde liv i en fossil bransje vi snart må tore å legge en avviklingsstrategi for, sier Enge til enerWE.

Les også: