Salget svinger veldig fra måned til måned, men over tid viser tallene at dieselsalget øker samtidig som bensinsalget synker.
Salget svinger veldig fra måned til måned, men over tid viser tallene at dieselsalget øker samtidig som bensinsalget synker.

Tidenes høyeste bensin- og dieselpriser i november

Publisert

Bensinprisen kostet 16,02 kroner per liter, mens diesel kostet 15,75 kroner i november.

Bensinprisen var 1,06 kroner høyere og prisen for diesel 1,74 kroner høyere i september enn tilsvarende måned i fjor. Det viser de månedlige tallene fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Bensinprisen har en avgiftsandel på 59 prosent, mens den er på 51 prosent for diesel.

Prisene på bensin og diesel har steget mer enn avgiftene de siste årene. Bensin og diesel har nå en prisforskjell på 0,27 kroner. Over ett år utgjør det 3.240 kroner basert på en gjennomsnittlig kjørelengde på 12.000 kilometer.

Prisen har gått opp de siste tre månedene. Så langt i år ligger gjennomsnittsprisen på 15,61 kroner for bensin og 14,86 for diesel.

I september ble det solgt 3,30 ganger så mye diesel som bensin. Det ble solgt 257 millioner liter diesel og 79 millioner liter bensin. Salg av drivstoff er sesongbetont, og det var mindre enn i oktober.

Hittil i år er det solgt 1008 millioner liter bensin og 2789 millioner liter diesel. Den generelle trenden er at bensinsalget gradvis faller, mens dieselsalget faktisk øker.

Statens inntekter for salg av drivstoff var på 0,8 milliarder kroner for bensin og 2,1 milliarder for diesel i forrige måned. Dette består av veiavgift, C02-avgift og merverdiavgift. Veibruksavgiften er 1,42 kroner høyere for bensin enn diesel, men det selges mer diesel enn bensin.

CO2-avgiften er lik for bensin og diesel, og den utgjør nå 1,16 kroner per liter. Uten særavgiftene, men med moms, ville bensinen ha kostet 9,69 kroner literen, mens det ville ha kostet 10,84 kroner per liter diesel. CO2-avgiften utgjør bare 7,2 prosent av bensinprisen og 7,4 prosent av dieselprisen.

Artikkelen er automatisk skrevet av enerWE og NTBs drivstoffrobot. Feil kan forekomme.

Sjekk hvor mye du betaler for bensinen på vår interaktive bensinkalkulator.

Les også: