SENJA  20150115.Skipper Trond Dalgård (51) og Jan Gunnar Johansen fisker etter skrei på havet ved Gryllefjord på utsiden av Senja. Begge er oppvokst på øya og har havet som nærmeste nabo og arbeidsplass. Det årlige skreifiske starter i januar og varer til april. Fisken er etterspurt over hele verden og årlig eksporteres det torsk for 12 milliarder, hvorav  skreien utgjør en verdi på 7.2 milliarder. Det er fler enn fiskerne på Senja som er på jakt etter mat. Hvalen er på jakt etter sild og er et fantastisk skue i den storslåtte men ville naturen.Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix
SENJA 20150115.Skipper Trond Dalgård (51) og Jan Gunnar Johansen fisker etter skrei på havet ved Gryllefjord på utsiden av Senja. Begge er oppvokst på øya og har havet som nærmeste nabo og arbeidsplass. Det årlige skreifiske starter i januar og varer til april. Fisken er etterspurt over hele verden og årlig eksporteres det torsk for 12 milliarder, hvorav skreien utgjør en verdi på 7.2 milliarder. Det er fler enn fiskerne på Senja som er på jakt etter mat. Hvalen er på jakt etter sild og er et fantastisk skue i den storslåtte men ville naturen.Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Ti omkom på norske næringsfartøy i fjor

Publisert

Antall ulykker i norsk skipsfart gikk svakt ned i 2018, men antall omkomne steg fra sju til ti personer. Sju av de ti omkomne jobbet på fiskefartøy.

– Ti omkomne er ti for mange og vi ser også at det er i primærnæringen fiske at risikoen er størst blant dem som jobber om bord i næringsfartøy i Norge. Dette er noe vi tar på alvor og har fokus på i form av både tilsyn og holdningskampanjer, sier fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad.

Rundt 53 prosent av dødsulykkene de siste fem årene skyldes personulykker, mens de resterende skyldes skipsulykker. Her er kollisjoner, kantringer, og grunnstøtinger de største ulykkesgruppene, mens personulykkene hovedsakelig er snakk om fall over bord, fall om bord, og støt-/klemskader.

Tallene fra Sjøfartsdirektoratet viser at det ble registrert totalt 214 skipsulykker i 2018. Hele 40 prosent av disse var grunnstøtinger. Av skipsulykkene var 33 ulykker med miljøutslipp, hovedsakelig mindre utslipp på mellom 5 og 200 liter med olje eller diesel.

Det ble registrert 226 personskader i fjor, mot 231 året før.

(©NTB)