Foto: TCM
Foto: TCM

Ti års innsats for lavere klimautslipp

Mandag. 17. juni er det 10 år siden verdens største senter for testing av teknologi for karbonfangst ble opprettet i Norge.

Publisert Sist oppdatert

— Det internasjonale energibyrået har anslått at en femtedel av de totale kuttene i CO2-utslipp vil komme fra karbonfangst innen 2050. TCM skal spille en viktig rolle i denne innsatsen, forteller adm. dir. på TCM, Ernst Petter Axelsen til enerWE. Teknologisenter Mongstad (TCM) er en viktig del av Norges bidrag i kampen mot klimaendringer.

Initiativet til å bygge teknologisenteret på Mongstad utenfor Bergen, ble tatt av regjeringen Stoltenberg i oktober 2006 i samarbeid med daværende Statoil. Etter formell etablering av TCM 17. juni 2009 gikk det tre år før teknologisenteret kom i operativ drift. Det opprinnelige målet med testsenteret var å drive frem bedre teknologi for CO2-fangst som kunne brukes på oljeraffineriet på Mongstad.

- Etter hvert har testsenteret vist seg å være avgjørende for å utvikle teknologi som kan brukes på alle typer industrianlegg, verden over, sier adm. dir. på TCM, Ernst Petter Axelsen.

Totalt er det blitt investert ca. 6 milliarder kroner i bygging og videreutvikling av anlegget.

– Karbonfangst og lagring er avgjørende for å nå klimamålene i Parisavtalen. TCM er en viktig del av Norges bidrag i klimakampen, sier Axelsen.

Globalt anerkjent

TCM-anlegget brukes av selskaper fra hele verden som vil videreutvikle sin teknologi for CO2- fangst. Deriblant har energidepartement i USA bevilget opptil ca. 40 millioner dollar i støtte til 6 amerikanske selskaper for testing av sin teknologi på TCM. Et amerikansk selskap er ferdig med teknologitesting og et selskap gjennomfører testing nå, mens resten er i dialog om testavtaler.

- Karbonfangst er blitt en viktig del av energisamarbeidet mellom Norge og USA, sier Axelsen.

TCM er bygget for avansert testing av teknologier på siste stadiet før det tas i bruk på industrianlegg i drift. Selskapene som kommer til TCM bruker anlegget for å teste teknologi, redusere kostnader og HMS-risikoer. I tillegg til kommersiell teknologi, er TCM også en arena for forskning knyttet til karbonfangst.

– Vi drar nytte av at vi både produserer ledende forskning og bidrar til utvikling av kommersiell teknologi. Kombinasjonen gjør oss ledende innen CO2-fangst, sier Axelsen.

Vil støtte nye fullskalaanlegg for fangst- og lagring av CO2

– Til å begynne med var det store og fleksible anlegget vår viktigste ressurs, men vi har gradvis bygget opp en unik teknisk- og driftskompetanse på TCM som vi deler med andre store globale prosjekter innen CO2 fangst- og lagring. TCM bidrar blant annet med rådgivingstjenester angående kjøp av CO2 -fangstteknologi for OGCI CI, verdens største klimafond på 1 milliard dollar, som er opprettet av verdens største oljeselskaper, sier Axelsen. I Norge jobber myndighetene, gjennom statens CO2 -håndteringsselskap Gassnova, med å etablere det som kan bli Europas første industriprosjekt for fangst- og lagring av CO2. TCMs fasiliteter og kompetanse vil være viktig støtte for dette prosjektet.

TCM har opp gjennom årene bidratt til å utvikle metoder for CO2-fangst som tas i bruk på industrianlegg, men det er fortsatt en vei å gå før teknologiene blir utbredt.