Olje- og energiminister Tina Bru på årskonferansen til Norsk olje og gass
Olje- og energiminister Tina Bru på årskonferansen til Norsk olje og gass

TFO 2020 er utlyst med 36 nye leteblokker

Å tilby næringen letearealer er en bærebjelke i en langsiktig og forutsigbar petroleumspolitikk.

Publisert Sist oppdatert

Olje- og energidepartementet skriver i en pressemelding at de i dag utlyser årets konsesjonsrunde for de geologisk best kjente delene av norsk kontinentalsokkel. Dette er lisensrunden som kalles TFO, og det er en forkortelse for tildeling i forhåndsdefinerte områder. Det vil si tildelinger av letelisenser i områder som myndighetene har definert på forhånd.

- Regjeringen fører en langsiktig, forutsigbar petroleumspolitikk. Å tilby næringen letearealer er en bærebjelke i dette. Nye funn er en forutsetning for langsiktig sysselsetting, verdiskaping og statlige inntekter. Jevnlige konsesjonsrunder på norsk sokkel er derfor et nøkkelelement i vår politikk, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Departementet fremhever at nye funn i modne områder er viktig for å utnytte eksisterende infrastruktur på en så kostnadseffektiv måte som mulig for operatørene, og dermed for fortjenesten som staten Norge får sine skatteinntekter fra.

- TFO-rundene omfatter store deler av åpnet, tilgjengelig del av norsk sokkel. Selv etter tiår med aktivitet er det fortsatt muligheter for å skape store verdier fra disse områdene. Ny teknologi og kreative ideer fra et mangfold av aktører gjør at jeg har stor tro på nye funn i områdene i årets utlysning, sier Bru.

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) er en av to likestilte konsesjonsrunder på norsk sokkel, og skjer årlig. I TFO 2020 er det i henhold til etablert praksis foretatt en utvidelse av det forhåndsdefinerte området med 36 blokker vest i Norskehavet. Forslaget til utlysning har vært på offentlig høring.

Selskapenes søknadsfrist i denne konsesjonsrunden er satt til tirsdag 22. september 2020 kl. 12.00. Etter at søknadsbehandlingen er ferdig, tas det sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser i de utlyste områdene i begynnelsen av 2021.

Powered by Labrador CMS