Foto: Oljedirektoratet
Foto: Oljedirektoratet

OED utlyser 5 konsesjoner i Nordsjøen, 37 i Norskehavet og 48 i Barentshavet

- Jeg er svært fornøyd med at vi i dag utlyser TFO 2019.

Olje- og energidepartementet forteller i en pressemelding at de i dag utlyser årets konsesjonsrunde for de geologisk best kjente delene av norsk kontinentalsokkel - TFO 2019 (Tildeling i forhåndsdefinerte områder).

- Jeg er svært fornøyd med at vi i dag utlyser TFO 2019. Med dette viderefører vi dagens praksis med jevnlige konsesjonsrunder på norsk sokkel for å gi næringen tilgang på nye letearealer. Dette er en bærebjelke i regjeringens petroleumspolitikk, og jeg har god tro på fortsatt interesse fra oljeselskapene til å utforske norsk sokkel, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) er en av to likestilte konsesjonsrunder på norsk sokkel, og skjer årlig i de best kjente leteområdene. Etter over 50 år med letevirksomhet utgjør dette størstedelen av åpnet, tilgjengelig areal på norsk sokkel.

I TFO 2019 er det i henhold til etablert praksis foretatt en utvidelse av det forhåndsdefinerte området med til sammen 90 blokker basert på petroleumsfaglige vurderinger. Av disse ligger 5 i Nordsjøen, 37 i Norskehavet og 48 i Barentshavet.

- Gjennom utvidelsen av TFO-området legger vi til rette for effektiv utforskning av større deler av norsk sokkel, inklusive i Barentshavet. Utvidelsen vil gi selskapene tilgang på nye muligheter som vil kunne bidra til verdiskaping, sysselsetting og teknologiutvikling, også i nord, sier Freiberg.

Selskapenes søknadsfrist i denne konsesjonsrunden er satt til tirsdag 27. august 2019 kl. 12.00. Etter at søknadsbehandlingen er ferdig, tas det sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser i de utlyste områdene i begynnelsen av 2020.

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) ble introdusert i 2003 for å legge til rette for tidsriktig utforskning av de geologisk mest kjente delene av sokkelen. I disse områdene går den forventede funnstørrelsen ned. Det letes i stor grad etter mindre funn som ikke kan rettferdiggjøre en selvstendig utbygging, men som kan ha lønnsomhet når de sees i sammenheng med andre funn og/eller kan utnytte eksisterende eller planlagt infrastruktur.

Her kan du lese mer om TFO2019 på Oljedirektoratets hjemmeside.