Vilkår og betingelser

Medlemmer i TEAM enerWE har tilgang til å publisere innhold på enerWE.no.
Medlemmer i TEAM enerWE har inngått avtale om at de er opphavsrettsinnehaver eller at har de nødvendige rettighetene for alt innholdet de laster opp.
enerWE AS fraskriver seg etthvert ansvar dersom opphavsretten krenges.
enerWE kan ikke megle i tvister angående eierskap av rettigheter. Dersom vi mottar et fullstendig varsel om fjerning av innhold, fjerner vi innholdet i tråd med loven. Dersom vi mottar en gyldig innsigelse, videresender vi denne til vedkommende som ba om at innholdet skulle fjernes. Etter dette er det opp til de involverte partene å løse problemet i retten.
Klikk her for informasjon om Vær varsom-plakaten.
Ta kontakt med enerWE AS for ytterligere informasjon.
E-post: network@enerWE.no