- Teknologien må være så god at brukerne ikke ser noe alternativ til å bruke den

Publisert

Karl Johnny Hersvik er administrerende direktør i oljeselskapet Aker BP, og han er en leder som har markert seg som en fremoverlent teknologientusiast. Sammen med IT-selskapet Cognite, som Aker BP har en eierandel i, har han gått i front for å få bransjen til å dele mer data.

- Er det i det hele tatt mulig å se for seg standardisering hvis vi ikke deler data?

For Hersvik er svaret opplagt.

- Enkle valg er ikke valg. Noe av dette er helt åpenbart at vi må gjøre, sier Hersvik.

Isolert sett er det nok ikke så vanskelig å forstå at mange aktører er litt nølende med å dele data og eller teknologi. Det er snakk om store verdier, og noen av verdens største og mest verdifulle selskaper er så store nettopp fordi de sitter på store mengder data og avansert egenutviklet teknologi. Det gjelder for eksempel selskaper som Google og Facebook.

Samtidig er det store utfordringer knyttet til det å bygge seg opp som en stor og vellykket teknologileverandør, og Aker BP er i utgangspunktet ikke et teknologiselskap, men et E&P-selskap som lever av å finne og utvinne olje og gass. For de er teknologi og data et middel for å bli best mulig på å gjøre denne jobben.

- Vårt eneste fokus er på implementering, ikke på å vinne IP-kappløpet, sier Hersvik.

IP er en forkortelse for Intellectual Property, og det er et begrep som brukes for å beskrive immaterielle eiendeler som for eksempel patenter og kildekode i dataprogrammer.

- Vi foretrekker publisering, og så er patentering en opsjon, sier Hersvik.

Samspill mellom utviklere og brukere

Det betyr ikke at Aker BP kan se bort fra teknologiutvikling og overlate det fullt og helt til teknologileverandører. Tvert imot.

Hersvik beskriver det han kaller en "disconnect mellom brukere og utviklere" som gjør det utfordrende å lage løsninger som fungerer godt også ute i feltet, altså ute på oljeplattformene. Han viser til virtual reality med VR-briller og hvor fantastisk det kan oppleves når man står og prøver det på kontoret eller på en spennende oljemesse, samtidig som at det har vist seg å fungere dårlig ute på en trang oljeplattform med kalde temperaturer og kraftig vind.

Dette har Aker BP prøvd, men de har heller holdt litt igjen og utrustet de ansatte med velprøvd teknologi som også fungerer godt i praksis. Det består i stor grad av å gi alle ansatte en egen smarttelefon med egenutviklede apper som gjør de i stand til å gjøre jobben der de er. De har også tatt i bruk iPad-er for de oppgavene der det trengs en større skjerm, enten det er for å lese og se bilder eller for å rapportere inn.

Aker BP har erfart det samme som så mange andre bransjer har lært den harde måten, og det er at brukerne må involveres i utviklingen. Ikke bare som kravstillere som overlever en liste over funksjoner de trenger, men som aktive deltagere i utviklingsprosjektene.

- Et sentralt poeng er å få inn brukerne tidlig. Koblingen mellom brukere og utvikler er utrolig sentralt, sier Hersvik.

Han legger til at løsningene som utvikles må dekke brukernes faktiske behov, og at den må fungere så godt at brukerne tar de i bruk av egen fri vilje. Ikke bare fordi ledelsen sier at de skal bruke systemet.

- Teknologien må være så god at brukerne ikke ser noe alternativ til å bruke den, sier Hersvik.

Agile metoder

Aker BP tok også en gjennomgang av agil metodikk. Dette er en velkjent og godt utprøvd utviklingsmetodikk for de som jobber i IT-bransjen, men den er relativt ny for mange i oljebransjen. Aker BP har brukt litt tid på å prøve og feile før de har kommet frem til en agil tilnærming som fungerer for de.

- Vi brukte ganske lang tid på å få dette til å flyte, sier Hersvik.

Hersvik delte en kjapp oppsummering av de 6 agile prinsippene de følger på sine prosjekter.

1. 100% allokerte ressurser

2. Kryssfunksjonelle crews

3. Minimum viable product

4. Demonstrere produktet på enden av hver sprint

5. Outcome performance

6. Faste seremonier

Hersvik forteller at de raskt innså at de måtte ha dedikerte tverrfaglige team, og at det ikke nyttet å kjøre mange prosjekter i parallel.

- Du må ha kryssfunksjonelle crew. Du må ha folk med ordentlig domenekunnskap, og de må sitte sammen. Nå er vi nede på fem crew med ca. 60 personer totalt, og vi kjører i to ukers sykluser, sier Hersvik.

På enden av hver sprint skal det leveres et produkt, og det skal demonstreres for kunden.

- Hvis de ikke er interessert, så dropp det, sier Hersvik.

Avslutningsvis oppsummerte Hersvik presentasjonen med nok en gang å komme tilbake til datadeling

- Nå må vi komme i gang. Vi må slutte å snakke om å dele data, og faktisk gjøre det, sier Hersvik.

Han mener det er tvingende nødvendig hvis AS Norge skal vinne teknologiløpet i oljebransjen.

Som en del av det kom han også med en direkte oppfordring til de mange bransjelederne i salen.

- Vi er nødt til å tillate mer deling av IP, sier Hersvik.

Les også: