- Tap på utlån til olje- og offshorenæringer har økt

Publisert

Den økonomiske utviklingen i Norge er preget av redusert aktivitetsnivå i oljesektoren og i oljerelatert virksomhet. Oljeprisfallet har ført til en sterk svekkelse i resultatene og soliditeten til bedrifter i oljerelaterte næringer.  

Nå forteller Finanstilsynet at det er flere store foretak i offshore-næringen som er i forhandlinger med kreditorene om restrukturering av gjeld. De er bekymret for flere av de største norske bankene som er eksponert mot de oljerelaterte næringene.

- Stabile netto renteinntekter og lave utlånstap har gitt norske banker god lønnsomhet i mange år. Samlede bokførte tap på utlån er fortsatt lave, men tap på utlån til olje- og offshorenæringer har økt. Det er særlig de større bankene som har direkte eksponeringer mot oljesektoren og som står for økningen i utlånstapene. Finanstilsynet har overfor bankene understreket at det må foretas tilstrekkelige tapsavsetninger på risikoutsatte engasjementer, basert på nøkterne verdivurderinger, sier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen.

Negative virkninger av sjokk som påføres norsk økonomi, kan dempes av god risikostyring og forsvarlig kredittpraksis i bankene.

Finanstilsynet mener likevel at utfordringene er håndterbare for bankene så lenge de legger seg på en forsvarlig kredittpraksis, og har nok kapital til å tåle uforutsette tap på utlån.

- Det er Finanstilsynets vurdering at bankene, som følge av usikkerhet om den økonomiske utviklingen, bør sikre soliditeten ved å holde tilbake en vesentlig del av årets overskudd, sier Baltzersen.