Sykefraværet stabilt tross oljenedtur

Publisert

Sykefraværet i Norge har vært stabilt siden starten av 2015 og ligger stadig over 6 prosent. Målet er å få fraværet ned, fastslår arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

Torsdag presenterte Nav statistikk for sykefraværet i landet for første gang siden fjerde kvartal i 2014. De ferske tallene gjelder for de sju siste kvartalene, der det totale sykefraværet har gått marginalt ned fra 6,4 til 6,3 prosent.

Det legemeldte sykefraværet ligger i årets 3. kvartal på 5,4 prosent, ned 0,2 prosentpoeng siden starten av 2015.

– Det store bildet er at det er ganske stabilt på nasjonalt plan, men sykefraværet er fortsatt for høyt. Og det er høyere enn målet vi satt da vi inngikk IA-avtalen (i 2014), sier Anniken Hauglie til NTB.

Øker kraftig i Rogaland

Det totale sykefraværet holder seg stabilt til tross for at perioden med nedgang i oljenæringen har gitt betydelig økt fravær i Rogaland. I vestlandsfylket har det legemeldte fraværet økt med 5,3 prosent på ett år, men trenden er ikke lik for andre fylker som sliter med økt arbeidsledighet.

– Det er vel ikke helt uventet at sykefraværet øker i Rogaland, som står i en krevende situasjon med økt ledighet. Samtidig ser man en annen trend i andre kystfylker som sliter. I Møre og Romsdal går sykefraværet ned, mens det går marginalt opp i Hordaland. Så vi har ikke et entydig bilde, sier arbeidsministeren.

Sykefraværet er lavest i Oslo (4,5 prosent), mens Rogaland har nest færrest sykmeldte med 4,8 prosent. Høyest er tallet i Nordland (6,4 prosent), etterfulgt av Østfold (6,3 prosent).

Oppfølging en nøkkel

Hauglie sier hun vil bruke tiden framover til å dykke dypere i tallene og finne ut hvordan man kan senke sykefraværet.

– Målet er generelt at sykefraværet skal ned, og samarbeidet med partene er helt nødvendig for å få til dette. I Rogaland, for eksempel, er det viktigste at vi klarer å sikre flere jobber og få ned ledigheten. Og så er det viktig at de sykmeldte får tett oppfølging og kommer seg ut i jobb igjen, og at man praktiserer regelverket strengt, sier Hauglie.

Hun vil ikke si at det er for lett å bli sykmeldt i Norge.

– Jeg må jo forutsette at legene kjenner regelverket og praktiserer det slik det skal praktiseres. Det skal en medisinsk grunn til for at folk skal bli sykmeldt. Men man kan ikke utelukke at økt sykefravær henger sammen med økende ledighet. Det jeg kan si generelt er at jeg er opptatt av at legene følger og praktiserer regelverket, og at de sykmeldte følges opp tett.

– Det offentlige må bli flinkere

Et interessant funn i Nav-tallene er at sykefraværet går kraftig ned blant personer under 25 år. For menn under 20 år har det legemeldte fraværet gått ned hele 7 prosent fra 3. kvartal i 2015 til samme kvartal i år.

Sykefraværet det siste året har økt mest blant menn mellom 30 og 39 år. Men fortsatt er det slik at flere kvinner enn menn er sykmeldte. For kvinner var det legemeldte sykefraværet 6,8 prosent i tredje kvartal, mens 4,2 prosent av mennene var sykmeldt.

– Vi ser at sykefraværet er høyere i offentlig sektor enn i privat sektor, og at det er høyere blant kvinner enn menn. Dette er et bilde som har vart i mange år. Det viser at offentlig sektor, der kvinnene er i flertall, må bli flinkere til å jobbe med sykefraværsproblematikk, mener arbeidsministeren. (©NTB)

Les også: